Bij ons in het ziekenhuis - 'Voor ouderen kan ziekenhuisopname ingrijpend zijn'

  Nieuws
Isabelle Woltheus. (Foto: aangeleverd)
Isabelle Woltheus. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

NOORD - Geriatrieverpleegkundige van het BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam-Noord, Isabelle Woltheus werkt op de polikliniek geriatrie en de interne verpleegafdeling. Ze vertelt waarom een ziekenhuisopname voor ouderen patiënten ingrijpend kan zijn.
Woltheus: "De andere omgeving en hun lichamelijke klachten kunnen een tijdelijke verwardheid veroorzaken, dit noemen wij een delier. Wij zouden ons daarom zoveel mogelijk aan oudere patiënten moeten aanpassen. Juist in een ziekenhuis, met een eigen dag- en nachtschema, kan dat lastig zijn. Samen met de familie zorgen we zo goed mogelijk voor de patiënt; door te luisteren, door te vragen en duidelijke afspraken te maken komen we tot goede zorg. Als een echtpaar al tientallen jaren samen een broodje eet tussen de middag, dan moeten ze dat hier ook kunnen blijven doen."
"Om de kans op het krijgen van een delier te verminderen, adviseren we oudere patiënten om iets van zichzelf mee te nemen als ze worden opgenomen bijvoorbeeld een eigen kussen of een foto. In elke kamer hangt een klok waarop ook de datum staat.De zorg voor patiënten met bijvoorbeeld een delier is niet altijd makkelijk. Patiënten kunnen verschillend reageren. Goed naar de patiënt luisteren en observeren en rapporteren is belangrijk. Soms is het voldoende om een kalender op te hangen, voor goed schoeisel te zorgen om vallen te voorkomen en voor een dag- en nachtritme te zorgen door de patiënt aan te kleden en de gordijnen overdag te openen."
Woltheus werkte mee aan de protocollen over de zorg voor patiënten waarbij de inzet van vrijheidbeperkende maatregelen nodig zouden kunnen zijn. "Door de inzet van de alternatieve maatregelen proberen we de inzet van andere, vrijheidbeperkende maatregelen te voorkomen. Helaas kan dat niet altijd en dan zijn we genoodzaakt om wel voor een vrijheidbeperkende maatregel te kiezen, zoals een sensor die registreert wanneer een patiënt uit bed stapt of een tentbed voor patiënten die gaan dwalen." Woltheus werkte hiervoor als ziekenverzorgende op een afdeling voor dementerende ouderen in een verpleeghuis. In het BovenIJ ziekenhuis is ze intern opgeleid, eerst tot verpleegkundige en vorig jaar tot geriatrie verpleegkundige. Haar achtergrond helpt haar om oudere patiënten gerust te stellen. "Ik zie het meteen als iemand een aai nodig heeft. Die ervaring als ziekenverzorger helpt om nu een betere verpleegkundige te zijn."

Meer berichten