Meer fietsers en voetgangers: betere pontverbindingen

  Nieuws
IJveren. (Foto: Vincent de Vries/RM)
IJveren. (Foto: Vincent de Vries/RM) (rodi.nl)

NOORD - Het gebruik van de IJveren tussen Amsterdam-Noord en het Centrum blijft groeien. Om de groei op te vangen, neemt het college van B en W een aantal maatregelen. Zo breiden ze de vloot verder uit en zorgen ze ervoor dat fietsers meer gespreid de oversteek maken. Niet allemaal tegelijk achter het Centraal Station maar ook ten oosten en ten westen daarvan.
De aanlandplaats van het IJpleinveer, die nu nog achter het Centraal Station ligt, wordt verplaatst naar de De Ruijterkade in het verlengde van de Oostertoegang. Hierdoor duurt de oversteek van het IJpleinveer korter en wordt het minder druk op het Buiksloterwegveer.
Amsterdam-Noord blijft groeien en daarmee het aantal reizigers dat het IJ wil oversteken. Ondanks de opening van de Noord-Zuidlijn groeide het aantal reizigers met ongeveer 10 procent in een jaar op het Buiksloterwegveer en het NDSM-veer. Bij het IJpleinveer was de groei tijdens de ochtendspits zelfs 13 procent. De huidige 80.000 reizigers groeit naar 130.000 per dag in 2030. De uitbreiding van de vloot sluit goed aan op de verwachte groei. Begin 2019 wordt IJveer 63, de vierde van dit schonere type, aan de vloot toegevoegd. Zo blijft de stad aan beide kanten van het IJ bereikbaar.
De ponten uit de 60-serie zijn hybride en varen schoner dan de dieselschepen. Zo ook het nieuwe IJveer 63. Volgend jaar begint de voorbereiding van de inzet van de elektrische plug-in schepen, zodat de eerste veren vanaf 2022 uitstootvrij varen. De vijf nieuwe veren voor de verbindingen over het Noordzeekanaal worden ook hybride schepen.

Meer berichten