Flora en fauna in de Molenwijk

  Nieuws
Groen in de Molenwijk. (Foto: gemeente Amsterdam)
Groen in de Molenwijk. (Foto: gemeente Amsterdam) (rodi.nl)

NOORD - Het afgelopen jaar is er veel gebeurd in de Molenwijk. Er waren diverse feestelijke activiteiten voor jong en oud om '50 jaar Molenwijk' te vieren. Daarnaast was er (achterstallig) onderhoud in de wijk. Hiervoor zijn de entrees van de flats vernieuwd, voetpaden hersteld en worden er oude planten en bosjes verwijderd. Over dit laatste zijn vragen gekomen van bewoners die zich zorgen maken over de flora en fauna in de wijk. De gemeente licht de werkzaamheden en de invloed hiervan op de flora en fauna toe.


Op een aantal plekken was achterstallig groenonderhoud ontstaan. Hierdoor kon onkruid als brandnetels en bramenstruiken vrij groeien. Om het straatbeeld te verbeteren, zijn het onkruid en diverse bosjes weggehaald. Hierdoor ontstaat er meer licht en wordt de wijk veiliger. Bij al het onderhoud is rekening gehouden met de regels van de flora- en faunawet. Vooraf is er gesproken met de afdeling Groen van de gemeente en advies gevraagd aan de stadsdeel ecoloog. De toegewezen aannemer heeft gecheckt of er geen egels verstopt zaten onder de beplanting voordat hij aan het onderhoud begon. De nu lege plekken krijgen nieuwe beplanting en worden ingezaaid met wilde bloemen voor meer fleur en kleur in de wijk.
Op alle plekken waar nu groen is weggehaald komen nieuwe planten en bosjes terug voor de bijen, vlinders en vogels. Daarnaast hangt de gemeente ongeveer veertig nieuwe vogelhuisjes op de plekken waar bosjes zijn weggehaald zodat ook de vogels de winter goed door kunnen komen. Voor de egels worden zo’n twintig zogenoemde 'egelhotels geplaatst zodat ze weer een nieuwe plek hebben. Voor het overige insectenleven worden her en der stapeltjes stenen geplaatst zodat ook het kleine leven zich opnieuw kan nestelen.
"Bewoners in de wijk vreesden dat de vogels uit de buurt hun intrek elders zouden nemen door dit onderhoud. Maar kenners spreken dit tegen, want zij hebben al diverse vogelsoorten gespot in de wijk, zoals spechten, vinken, mezen en zelfs een buizerd", aldus de gemeente Amsterdam.

Meer berichten