Gemeentelijke panden worden sociale huurwoningen

  Nieuws

NOORD - Zes gemeentelijke panden zijn verkocht aan Amsterdamse woningcorporaties. Zij gaan deze panden transformeren naar meer dan 200 sociale huurwoningen. Deze komen in de stadsdelen Zuid, West en Noord en zijn vooral bedoeld voor jonge woningzoekenden en statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus).


De statushouders en jonge woningzoekenden worden gemengd gehuisvest, zodat de statushouders in hun eigen woonomgeving kunnen werken aan een goede en snelle integratie. In alle buurten worden de omwonenden door de corporaties en de gemeente betrokken bij het uitwerken van de plannen. Samen bedenken hoe de huidige en de nieuwe bewoners elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. Bijvoorbeeld door gezamenlijke ontmoetingsruimtes te creëren en activiteiten te organiseren.
Het gaat om de volgende locaties:
Rijnstraat 115/Vechtstraat 92 (Zuid) - 35 woningen en het Huis van de Wijk
Henrick de Keijserstraat 14 (Zuid) - 12 woningen
Papaverhoek 1-3 (Noord) - 16 woningen
Havikslaan 20-22 (Noord) - 24 woningen
Wormerveerstraat 15 (West) - Ca 100 woningen
Admiraal de Ruyterweg 410 (West) - 36 woningen
Het afgelopen jaar zijn er al meer gemengde huisvestingslocaties gerealiseerd, zoals het Startblok in Riekerhaven. Verwacht wordt om dit jaar 1500 statushouders te huisvesten.

Meer berichten