Denk mee over toekomst en kansen van Middenbeemster

MIDDENBEEMSTER - Gemeente Beemster is op zoek naar mensen die willen meedenken over de huidige en toekomstige inrichting van Middenbeemster. De bijdragen van de Beemsterlingen komen straks samen in een Dorpsontwikkelingsvisie. Heeft u een belang in Middenbeemster, omdat u er woont, werkt, bij een vereniging hoort of uw kinderen naar school brengt? Denk dan mee over de toekomst van het dorp.

In Middenbeemster zijn meerdere ruimtelijke vraagstukken met een onderlinge samenhang als het gaat om functies en voorzieningen in het dorp. Denk aan de gemeentehuislocatie, of de nieuwbouw. Elke ontwikkeling binnen het dorp heeft effect op andere locaties en op het functioneren van het hele dorp. In januari 2019 heeft de gemeenteraad van Beemster besloten om een Dorpsontwikkelingsvisie voor Middenbeemster te maken die laat zien welke ontwikkelingen noodzakelijk, mogelijk of wenselijk zijn.

Meedenken

De visie wordt vanuit het dorpsbelang ontwikkeld: daarom is uw bijdrage van groot belang. De uiteindelijke visie vormt het kader voor toekomstige ontwikkelingen in het dorp. Burgemeester Joyce van Beek is zelf aanwezig bij de eerste bijeenkomst op 16 mei en hoopt dat meer Beemsterlingen zich aanmelden: 'We gaan het de komende tijd hebben over belangrijke zaken voor de toekomst van Middenbeemster. Niemand weet meer over het dorp dan de Beemsterlingen zelf. Dit is echt de kans om mee te denken over zaken die u belangrijk vindt.'

Themabijeenkomsten

In mei, juni en juli organiseert de gemeente samen met stedenbouwkundig bureau Urhahn vijf bijeenkomsten. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in Middenbeemster zijn van harte welkom om per thema mee te denken over de toekomst van het dorp. U kunt aan een of meerdere themabijeenkomsten deelnemen. De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:
Donderdag 16 mei - thema Toerisme en WerelderfgoedWoensdag 5 juni - thema Welzijn en zorgDonderdag 13 juni - thema Wonen en leefbaarheidDonderdag 20 juni - thema BedrijvigheidDonderdag 11 juli - thema Openbare ruimte en verkeer

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur (inloop vanaf 19.10 uur) en eindigen om 21.30 uur. Over de locaties van de bijeenkomsten in Middenbeemster krijgt u later bericht.

Opbrengst

Per bijeenkomst wordt een verslag op hoofdlijnen gemaakt. De opbrengst uit de themabijeenkomsten wordt gepubliceerd op de projectwebsite www.visievanbeemster.nl, waar alle geïnteresseerden het maken van de Dorpsontwikkelingsvisie kunnen volgen. Hier vindt u ook de planning en de Nota van Uitgangspunten, die op hoofdlijnen de kaders aangeeft waarbinnen de Dorpsontwikkelingsvisie moet vallen. Op de website is ook ruimte om ideeën te delen en reacties te geven. Na de vijf themabijeenkomsten bespreken we de opbrengsten met alle belanghebbenden.

Aanmelden

U kunt zich voor een of meerdere bijeenkomsten aanmelden via het formulier op de website www.visievanbeemster.nl. Aanmelden kan ook telefonisch via (0299) 452 452.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met projectleider Roy Borst. U kunt elke dinsdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur met Roy in gesprek in het gemeentehuis van Beemster. U kunt dan gewoon binnenlopen. Roy is ook per mail bereikbaar via r.borst@beemster.net.

Yvette van der Does
Meer berichten