Op 12 oktober neemt een ervaren veilingmeester de hamer ter hand.
Op 12 oktober neemt een ervaren veilingmeester de hamer ter hand. ((Foto: Han Giskes))

Eerste Beemster Gemeenschapsveiling móet een succes worden

BEEMSTER - In de Beemster zijn veel ogen gericht op zaterdag 12 oktober als voor de eerste keer de zogeheten Gemeenschapsveiling wordt gehouden. Plaats van handeling is sportcentrum De Kloek in Middenbeemster. De bedoeling is om jaarlijkse een dergelijke veiling te houden, temeer daar de gemeente in een veel eerder stadium heeft besloten de subsidiekraan voor verenigingen en stichtingen (nagenoeg) dicht te draaien.

Opbrengst bestemd voor niet-commerciële verenigingen en stichtingen

Die actie, die leidde tot diep verontwaardigde reacties in het cultureel en sportief zeer actieve Beemster, noopte de verenigingen Beemsters Fanfare, Zangvereniging Harmonie en Beemster Accordeon Vereniging tot het initiatief voor de veiling. Hiertoe werd halverwege april van dit jaar de stichting Gemeenschapsveiling Beemster opgericht. Secretaris is Carla Bleesing. "We zijn al ruim een jaar bezig met de voorbereidingen en willen de inwoners en bedrijven van Beemster bewegen om zoveel mogelijk leuke kavels in te brengen. Deze worden op 12 oktober door een professionele veilingmeester afgeslagen", aldus Carla.

70 vrijwilligers

De opbrengst komt geheel ten goede aan Beemster verenigingen en stichtingen (van niet commerciële aard), die zich inzetten om de veiling tot een groot succes te maken. Inmiddels hebben zich bijna 70 vrijwilligers spontaan aangemeld om diverse hand- en spandiensten te verrichten. Zij houden zich onder meer bezig met de verspreiding van de uitnodigende brief en bijbehorende flyer, die in de periode van 25 augustus tot en met 1 september huis-aan-huis wordt verspreid. Onderaan de brief kan men aangeven of en zo ja welke kavel ze op 12 oktober onder de hamer willen brengen. "Men krijgt tot 15 september de tijd om te bedenken. Die dag willen we de antwoordstroken ingescand en gemaild (veilingbeemster2019@gmail.com) terug hebben. Misschien kunnen de inwoners en/of bedrijven iets samen doen, bijvoorbeeld met buren, vrienden, familie of als vereniging. Wij dagen iedereen uit iets origineels te bedenken. Hoe creatiever des te mooier. We koppelen er nog een extra prijsje aan, want degene die de origineelste kavel bedenkt, krijgt een leuke prijs. Dezer wordt aan het einde van de veiling door de notaris uitgereikt", verduidelijkt Bleesing.

Logo op website

Van bedrijven die een kavel aanbieden wordt het logo op de website geplaatst. Inwoners en bedrijven die de ingevulde antwoordstroken liever eerder inleveren, kunnen dit doen bij de familie J. de Lange, Prins Mauritsstraat 26 in Middenbeemster. Goederen en bonnen voor de bakker en de slager worden op 11 en 12 oktober opgehaald.

Voor meer informatie, maar ook voor het aanmelden van een of meerdere kavels, kan men terecht op de website https://gemeenschapsveilingbeemster.nl

Meer berichten