Paniekvoetbal bij Beemster Polder Partij

Menigeen kan zich de verkiezingsstrijd in de gemeente Beemster nog herinneren. Een nek-aan-nek race tussen de Beemster Polder Partij (BPP) en de overige vier partijen. De uitslag leverde de Polderpartij zes zetels op. De resterende 7 zetels werden verdeeld over CDA, PvdA/Groen Links, VVD en D66.

De rijen werden gesloten en de BPP stond buitenspel bij de vorming van het college. Zure druiven. De BPP stelde zich voortdurend op als de partij die mordicus tegen een fusie met Purmerend is en die onwrikbaarheid is uiteindelijk de partij opgebroken. Grootste partij in de raad, maar nauwelijks invloed op het bestuur. Kennelijk is de gang van zaken voor de BPP nog steeds een hard gelag. Met nog iets meer dan twee jaar te gaan komt de BPP opeens met het voorstel om per 2020 een 4e wethouder te benoemen die zich uitsluitend gaat bezighouden met agrarische zaken.

Het lijkt er sterk op dat de BPP met dit voorstel een ultieme poging doet om de achterban te behagen. Is het een serieus voorstel of is het een vroege start van de verkiezingscampagne 2021? Het voorstel 'wethouder agrarische zaken' komt op mij over als een vorm van paniekvoetbal. De gemeente Beemster zit in zwaar (financieel) weer. Door nu nog een 4e wethouder op de loonlijst zetten is een onzinnige gedachte. Het College telt drie wethouders die elk in deeltijd (60%) werken. Eén van hen is al geruime tijd ziek en diens taken worden waargenomen door de andere twee. Nog niet gebleken is dat die twee voor een onmogelijke taak staan.

Ik houd het erop dat de BPP begonnen is met de verkiezingscampagne. Een wethouder agrarische zaken lijkt mij voor de nieuwe gemeente Purmerend (vanaf 2022) geen onzinnige gedachte. Purmerend zal straks bestuurlijk belast zijn met het polder beheer, het werelderfgoed waarin de agrarische sector een meer dan belangrijke speler is. De polder verdient in 2022 een eigen een portefeuillehouder, maar nu nog zo'n functionaris in Beemster benoemen is toch echt een merkwaardig soort paniekvoetbal van de Beemster Polder Partij.

Z. Lijner

Meer berichten