Meepraten over de toekomst van Zuidoostbeemster

BEEMSTER - In oktober en november organiseert de gemeente Beemster drie themabijeenkomsten om samen met inwoners en andere belanghebbenden de wensen en ambities voor de ruimtelijke ontwikkeling van Zuidoostbeemster te bespreken. De bijdragen van de Beemsterlingen komen straks samen in de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster.

Op 24 oktober, 7 en 21 november

Nieuwe woningen in Zuidoostbeemster zorgen voor een sterke groei van het aantal huishoudens en inwoners in het dorp. Hierdoor neemt ook de vraag naar maatschappelijke en andere voorzieningen toe. Tegelijk moeten we nadenken over onderwerpen als bereikbaarheid, de verbinding van nieuwe woongebieden met het oude dorp en de verduurzaming van de leefomgeving. De gemeenteraad van Beemster heeft daarom besloten om een Dorpsontwikkelingsvisie voor Zuidoostbeemster te maken.

Themabijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats in de Zuiderhof in Zuidoostbeemster. Elke bijeenkomst start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en duurt tot 21.30 uur.

De drie thema's zijn:
- Voorzieningen, Werk en een Dorpsplek (24 oktober)
- Wonen en Leefbaarheid (7 november)
- Verkeer, Infrastructuur en Bereikbaarheid (21 november)

De Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster wordt gemaakt vanuit het dorpsbelang. De visie moet hét kader worden voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp.

Aanmelden kan via www.visievanbeemster.nl/zuidoostbeemster/meedoen.

Meer berichten