Foto: archief Rodi

Beklemmend en Bevrijdend in 't Houten Huis

DE RIJP - In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde liep. Hoe is die oorlog verlopen in en rond het Schermereiland, de Schermer en Starnmeer? Maar ook hoe werd de bevrijding gevierd? In Museum In 't Houten Huis gaat vanaf 20 december tot en met 5 mei een tentoonstelling van start onder de titel 'Beklemmend en Bevrijdend'.

De tentoonstelling toont vele originele objecten van verzamelaars die zeker herkenning en mogelijk herinnering oproepen. De objecten worden aangevuld met originele documenten en foto's uit die tijd, bijeengebracht uit de collectie van de Oudheidkundige Vereniging Schermereiland en uit de collectie van het museum zelf. Enkele gebeurtenissen worden uitgelicht en voorzien van documentatie en foto's. Indringend zijn de interviews met nabestaanden van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, die te beluisteren zijn.

Bevrijdingsrokken

De tentoonstelling heeft niet de intentie compleet te zijn maar levert wel een beeld van het dagelijks leven en de gevolgen van de bezetting op het onderwerp van verzet, onderduiken, propaganda en militarisme. Na al deze 'beklemmende' thema's is er natuurlijk ook ruimte voor de Bevrijding, de aanleiding van de tentoonstelling. Na een oproep in de media heeft Museum In 't Houten Huis een aantal bevrijdingsrokken aangeleverd gekregen. Een prachtig, kleurig symbool voor die vrijheid en creativiteit dat blijkbaar ontstaat in tijden van bezetting en bevrijding. Op het campagnebeeld 'Beklemmend en Bevrijdend' springt een 21e eeuws meisje letterlijk een gat in de lucht in haar bevrijdingsrok. Naast originele spullen uit 1945 zijn veel foto's van feestvierend De Rijp en Graft te zien.

Gebruiksvoorwerpen

Het dagelijks leven toont gebruiksvoorwerpen en vertelt het verhaal van de voedseldistributie. De luchtbrigadedienst, de ge- en verboden van de bezetters in het dagelijks leven komen voorbij. Ook is dit gebied tot tweemaal toe getroffen door onderwaterzetting van de polder, inundatie genoemd. Eerst door de eigen overheid aan het begin van de oorlog in een poging om met een ring van ondergelopen polders rond Amsterdam (de Stelling van Amsterdam) de Duitsers te weerstaan. En tegen het eind van de oorlog door de bezetter.

Bizar

Binnen het thema verzet en slachtoffers, goed en fout in de oorlog is aandacht voor verzetsstrijders, NSB-ers, onderduikers. Jodenvervolging en familie die gegijzeld werd door de Duitsers om als mogelijke represaillemiddel te gelden. Een bizarre gedachte. Verzet in de oorlog staat stil bij verhalen over onderduikers en interviews met nabestaanden van de twee gedode verzetsmensen van de LKP Beumer en Woestenburg. Of de Slag om Rustenburg, waar een verraden wapentransport doden oplevert. Er zijn fragmenten te zien uit de film The Lucky Star, die in de jaren '80 is opgenomen in De Rijp en aansluit bij dit thema, en beelden van de 'making of'.

Meer berichten