Majolica In 't Houten Huis

  Nieuws

DE RIJP - Museum In 't Houten Huis te De Rijp organiseert een unieke tentoonstelling in twee delen over een onderzoek naar Noord-Nederlandse majolica uit de Gouden Eeuw. Aanleiding voor deze tentoonstelling is de samenwerking met de heer Pieter Tichelaar uit Makkum bij zijn onderzoek en nieuwe uitgifte van zijn boeken over Majolica. De tentoonstelling Majolica 1 loopt in de periode van 8 januari 2017 tot en met 26 maart 2017. De grote tentoonstelling Majolica 2 gaat van start in het najaar 2017.
De tentoonstelling Het Schermereiland, met dorpen als Schermerhorn, Grootschermer, Oost- en Westgraftdijk, De Rijp, Graft, en Noordeinde, is voor Nederland een belangrijk vondstgebied voor majolica (keramiek). Het museum In ’t Houten Huis bezit een aantal relatief goed bewaarde voorbeelden van Nederlandse majolica waaronder, fraai gedecoreerde, veelkleurige borden en papkommen.
Al geruime tijd is er contact met de expert op het gebied van majolica, de heer Pieter Tichelaar. Hij is bezig met het schrijven van twee nieuwe 'standaardwerken over Majolica in Nederland'. Het eerste standaardwerk met als titel 'Het Korfje' is de basis voor de eerste Majolica-tentoonstelling als voorproefje; Majolica 1. Deze tentoonstelling is ook tevens de aankondiging van het omvangrijke onderzoek dat de heer Tichelaar heeft verricht.
Het tweede boek met als werktitel 'De Vondst' zal augustus 2017 gereed zijn en gelijktijdig bij het verschijnen van dit 'omvangrijke standaardwerk' wordt de grote Majolica-tentoonstelling gehouden; Majolica 2. De objecten in de tentoonstelling worden tijdelijk beschikbaar gesteld door onder andere archeologische depots, musea en particuliere verzamelaars. In totaal gaat het om 165 tot 200 schotels/borden.
De heer Tichelaar is bij beide tentoonstellingen de gastconservator. Esther Derkx, productontwerper/designer van onder andere hedendaags en hergebruikt aardewerk is ingehuurd voor het ontwerp en de vormgeving van de beide tentoonstellingen, die daarmee een nationale en internationale uitstraling krijgt. Tevens wordt een relatie gelegd met de hedendaagse design.

Meer berichten