Het eerste bordje wordt opgehangen door voorzitter Sjaak Hoogendoorn en boer Jelle Verbeek.
Het eerste bordje wordt opgehangen door voorzitter Sjaak Hoogendoorn en boer Jelle Verbeek. (Annemarie Koelemeijer en Loeks Fotografie)

Trotse boeren aan de start van het weidevogelseizoen

REGIO - Om zichtbaar te maken dat boeren zich sterk maken voor natuur en landschap is vorige week het eerste bordje aan een damhek bevestigd om zichtbaar te maken dat boeren zich met trots inzetten voor plattelandsnatuur en aan agrarisch natuurbeheer doen. Het bordje is een initiatief van Water, Land & Dijken, vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Zij heeft voor al haar leden twee van deze bordjes beschikbaar om op te hangen op een zichtbare plek op het erf of op een hek. Zodat iedereen kan zien dat deze boeren sterk zijn in plattelandsnatuur.

Sjaak Hoogendoorn, voorzitter van Water, Land & Dijken hing samen met boer Jelle Verbeek het eerste bordje aan het damhek. Melkveehouder Jelle Verbeek start dit jaar met agrarisch natuurbeheer op zijn land ten gunste van de weidevogels. Zo heeft hij beheerpakketten op zijn percelen waarmee nesten en kuikens beschermd zijn tijdens agrarische werkzaamheden. Vrijwilligers lokaliseren en markeren nesten zodat de boer weet waar deze in het land liggen. Jelle gunt zijn weidevogels ook rust. Op die gronden komt hij tot juni niet. "Het perceel met rustperiode ligt heel gunstig naast een plas-dras van mijn buurman. Dat vult elkaar mooi aan, de vogels en straks de kuikens kunnen bij mij veilig in het wat hogere gras schuilen en ongezien op zoek naar eten", aldus Jelle.

Bescherming

In Midden Noord-Holland werken ruim 430 boeren samen met zo'n 500 vrijwilligers aan de bescherming van weidevogels op 5.700 ha. Water, Land & Dijken coördineert het weidevogelseizoen door beheer afspraken te maken met de boeren. Projectleider Martine Bijman: "Boeren zijn al volop aan de gang om de weidevogels van voedsel en nestmateriaal te voorzien. De ruige mest, die vooral nu wordt uitgereden op de weilanden trekt veel insecten en wormen aan, ook weer voedsel voor de weidevogels. Verder bevat de ruige mest stro, dat weidevogels kunnen gebruiken voor het bouwen van nesten."

Ook hebben meerdere boeren rond half februari de pomp aangezet om het weiland van enkele centimeters water te voorzien. Precies op tijd als de grutto in die periode weer aankomt in Nederland. De bodem wordt door het water wat zompig en zacht, wormen komen naar boven en weidevogels vinden zo gemakkelijk eten. Dit zorgt voor opvetten na hun lange reis vanuit het zuiden zodat zij sterk genoeg zijn om te broeden.

Donderdagavond 7 maart om 20u is de startavond van het weidevogelseizoen in Hotel De Rijper Eilanden in De Rijp. Deze avond is voor vrijwilliger weidevogelbescherming, boeren en geïnteresseerden. Meer informatie op www.waterlandendijken.nl

Meer berichten