Conferentie Beemster en Purmerend in het stadhuis Purmerend

BEEMSTER - De gemeenten Beemster en Purmerend hebben de intentie om per 1 januari 2022 een nieuwe gemeente te vormen. Op 3 april 2019 organiseren de gemeenten een conferentie over wat het samengaan betekent in de dagelijkse praktijk en wordt gesproken over (mogelijke) verbindingen tussen stad en platteland.

Ruim 80 deelnemers uit Beemster en Purmerend hebben zich aangemeld voor de conferentie. Afgevaardigden van maatschappelijke organisaties en ondernemersverenigingen buigen zich over thema's als wonen, ondernemen, toerisme en welzijn. De aanmeldingstermijn is inmiddels gesloten.

De burgemeesters zullen vertellen wat er allemaal staat te gebeuren, de spreker zal hier verder op in gaan en er worden workshops georganiseerd rondom de thema's om te onderzoeken waar Beemster en Purmerend elkaar kunnen versterken en waar mogelijke verbindingen kunnen worden gelegd. Leonie Janssen (presentatrice) maakt een artist impression over de fusie.

Het programma:

12.00 - 13.00 uur Inloop met lunch
13.00 - 13.05 uur Welkomstwoord door burgemeesters
13.05 - 13.40 uur Vraaggesprek met burgemeesters door dagvoorzitter Donatello Piras
13.40 - 14.15 uur Spreker: Pieter Dijkman, wethouder Alkmaar, Voormalig wethouder gemeente Graft-De Rijp
14.15 - 14.45 uur Artist impression door Leoni Jansen
14.45 - 15.15 uur Pauze
15.15 - 16.40 uur Werkbijeenkomsten in thema's
16.40 - 17.00 uur Reflectie op werkbijeenkomsten door Donatello Piras
17.00 - 18.00 uur Afsluiting en informeel gedeelte met drankje en hapje

Yvette van der Does
Meer berichten