Natuurvriendelijke herinrichting Lage Landje van start - Nieuwe inrichting draagt bij aan ecologische waterkwalite

  Nieuws
Een impressie van het opnieuw ingerichte Lage Landje. (Illustratie: HHNK)
Een impressie van het opnieuw ingerichte Lage Landje. (Illustratie: HHNK) (rodi.nl)

SCHERMERHORN - Deze maand start aannemer Roelofsen in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) met de herinrichting van het Lage Landje ten noorden van Schermerhorn. Het Lage Landje is nu een rietruigte van ongeveer drie hectare. Door de herinrichting ontstaat er een natuurvriendelijk gebied dat bijdraagt aan een betere ecologische waterkwaliteit.
Het Lage Landje is van belangrijke waarde voor de bewoners van Schermerhorn. Daarom is de Dorpsraad van Schermerhorn betrokken geweest bij de ontwikkeling van het plan. Met hun inbreng is het oorspronkelijke plan op diverse punten aangepast. De maaiveldverschillen en het grondverzet zijn geminimaliseerd. Het ontwerp van de herinrichting gaat uit van de structuur die al in het landschap zit. Oude slootjes en hoogteverschillen worden versterkt, waarbij het vaak gaat om tien à twintig centimeter. Ook wordt er, voor het aanzicht vanuit het dorp, openheid gecreëerd in de zuidoost-punt van het landje.

Gezond oppervlaktewater

Eén van de kerntaken van waterschap HHNK is zorgen voor schoon en gezond oppervlaktewater. Het waterschap werkt aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit. Waar mogelijk leggen we natuurvriendelijke oevers aan en het Lage Landje in Schermerhorn leent zich daar uitstekend voor. Door verlaging van de lagere delen en ophoging van andere delen, ontstaat er variatie in het gebied wat kans biedt op hogere natuurwaarden. Meer informatie: www.hhnk.nl/werkindebuurt.

Meer berichten