Inwoners spreken zich uit over afval

BERGEN - Voor veel inwoners van de gemeente Bergen mag hij snel komen: de rolcontainer voor plastic, metaal en drankverpakkingen (pmd). Voor anderen zou een ondergrondse container in de buurt de beste optie zijn om dit verpakkingsafval te scheiden. De enquête over afval afgelopen najaar laat zien dat het overgrote deel van de inwoners afval scheiden belangrijk vindt en dat ook graag wil doen. Hoe dat het beste kan, daar wordt verschillend over gedacht.

Bij elkaar 700 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Bijna alle deelnemers, 98 procent, vinden afval scheiden belangrijk of heel belangrijk. Een groot aantal van de deelnemers vraagt om een extra rolcontainer voor PMD en bijna net zoveel mensen vragen om extra ondergrondse containers bij hen in de buurt. Sommigen geven aan dat er geen derde container in de tuin past, met name in Egmond aan Zee. Meer betalen naarmate men meer restafval aanbiedt, dat vindt 65% van de deelnemers een goed idee. Wethouder Jan Houtenbos: "In de gemeente Bergen scheiden inwoners zo'n 60% van hun afval. Dat lijkt veel, maar het is ook zo dat het afval in de grijze bak nu nog voor driekwart bestaat uit herbruikbare grondstoffen. Verbranden is zonde en slecht voor het milieu. Verbranden kost ook geld. Bovendien verhoogt het Rijk steeds meer de belastingen op restafval dus niet-scheiden wordt zo steeds duurder. Als wij niet verder meewerken aan het scheiden van het afval moeten de inwoners er rekening mee houden dat vanuit de Rijksoverheid een steeds hogere belasting wordt gevraagd van het restafval. Kortom scheiden van afval loont."

Aangenaam verrast

De wethouder is wel aangenaam verrast dat zoveel mensen aangeven grote behoefte te hebben aan een goede inzameling van pmd. "Het goede nieuws is dat we druk werken aan grote verbeteringen in de inzameling. Allemaal om die landelijke doelstelling te halen van 30 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2025 (nu is dat nog 232 kg per inwoner). Die pmd-container gaat er komen bij veel huishoudens en waar dat niet goed gaat vanwege de ruimte, willen we ondergrondse containers plaatsen. Wat er allemaal gaat gebeuren, daarover maken we nu een beleidsplan. Daar kan ik binnenkort meer over vertellen. Uitgangspunt is dat afval voor het grootste deel geen afval is, maar een verzameling waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Als we het maar scheiden."

Wethouder scheidt zelf ook

Uit de enquête blijkt ook dat er behoefte is aan meer informatie, onder meer over wat je waar kwijt kunt. Sommigen vragen zich af of het echt zin heeft om afval te scheiden. Ook zijn er klachten over containers voor plastic en papier die vaak vol zitten, of te ver weg zijn.

"We zijn nu aan het nadenken aan manieren om dit te ondervangen. Bijvoorbeeld door de verzamelplekken netjes te houden en regelmatig te legen, en wat op te fleuren met groen en dergelijke. Ook denken we na over een systeem voor informatie over welke grondstoffen in welke bak moeten. We denken aan een kaart, een folder, of stickers op de bakken zelf. Ook bestaat er al een app en kunnen mensen alle info vinden op de website."

De wethouder is zelf al druk bezig met het scheiden van zijn eigen afval, zowel thuis als op zijn kamer in het gemeentehuis. "Ik heb een zoon van 16, die het best een dingetje vindt. 'Pap, waar moet dit dan?', is een veelgehoorde vraag bij ons thuis. Maar ik merk dat het steeds gewoner wordt. Als er vrienden langskomen is hij de eerste die uitlegt in welke bak ze hun lege blikjes en zak chips moeten gooien. Zo zal het ook gaan met de inwoners van Bergen. Het is in het begin even wennen, even zoeken. Maar door de ervaringen van andere gemeentes weten we dat het snel genoeg went."

Het rapport van de enquête is te vinden op www.bergen-nh.nl/afval. Alle informatie over afval. Scheiden en inleveren is te vinden via HVCgroep.nl. Daar kan men ook terecht voor de digitale afvalkalender voor het eigen adres en de HVC-afvalapp.

Marsha Bakker
Meer berichten