Een democratisch middel tegen de boskap

SCHOORL - In Schoorl werden bewoners blij gemaakt met het persbericht dat het Baaknolbos niet zal worden gekapt. Er stonden wel voorwaarden bij: er moet een alternatief worden gevonden en de vergunning voor de kap van het Leeuwenkuilbos en het Van Steijnbos moet vlot worden verleend.

Jan Engelbregt is voorzitter van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied (kortweg de Duinstichting): "De Duinstichting is tegen de kap. Bossen zijn beter bestand tegen hoge stikstofdepositie dan het duingrasland dat ze er van willen maken. Bossen leggen stikstof en CO2 vast en vangen fijnstof. Fijn om in te wandelen. Dennenbossen in de duinen bieden plaats aan veel zeldzame soorten planten en dieren. De bossen zijn heel belangrijk voor het milieu en het klimaat. Vorig jaar zijn 17.000 bomen gekapt in Schoorl. De Duinstichting probeert de kap nu te stoppen. De Provincie is de opdrachtgever dus daar gaan ze heen. Met een burgerinitiatief als democratisch middel gaan ze van de boskap een agendapunt maken voor Provinciale Staten. Daar zijn 5.000 handtekeningen voor nodig van stemgerechtigde inwoners van Noord Holland. Dat aantal willen we op 15 november binnen hebben!"

Meer informatie is te vinden op duinstichting.nl.

Marsha Bakker
Meer berichten