SamenLoop voor Hoop.
SamenLoop voor Hoop. ((Foto: Ad Weijdt))

Samen sterk tegen kanker

BERGEN/ALKMAAR - In Bergen wordt in het weekend van 6 en 7 juni 2020 voor de eerste keer de SamenLoop voor Hoop georganiseerd, een indrukwekkend evenement dat in het teken staat van hoop, eerbetuiging en steun voor iedereen die (zelf of in zijn omgeving) met kanker te maken heeft (gehad). Gedurende 24 uur wandelen deelnemers in teams in estafettevorm over een speciaal uitgezet parcours op het terrein van Voetbalvereniging (VV) Bergen. De opbrengst gaat zowel naar KWF-kankeronderzoek als naar lokale doelen, waaronder het inloophuis 't Praethuys in Alkmaar.

Tegelijk vinden op het terrein van VV Bergen allerlei activiteiten plaats zoals indrukwekkende ceremonies en een gezellige braderie, zodat het voor zowel bezoekers als lopers een onvergetelijk evenement wordt. Voor kinderen is er op zondag speciaal een kinderloop. Zowel jong en oud kunnen een bijdrage leveren aan de SamenLoop, als loper en team, bezoeker en eventueel eregast, maar ook als vrijwilliger of sponsor voor de organisatie. Aanmelden daarvoor kan via de website: www.samenloopvoorhoop.nl/bergen

Kick-off

De interesse gewekt, maar nog niet weten hoe bij te dragen aan het evenement? Kom dan donderdagavond 21 november a.s. naar de kick-off bijeenkomst voor de SamenLoop voor Hoop Bergen-Alkmaar e.o. in de Ruïnekerk in Bergen. Tijdstip van aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30). Daar wordt informatie gegeven over de SamenLoop en worden tevens vragen beantwoord. De organisatie is nog hard op zoek naar mensen die hun talenten inzetten binnen commissies, zoals communicatie, sponsoring, amusement, catering, logistiek, vrijwilligers of teamwerving. Het is mogelijk om - als vrijwilliger, sponsor of eregast, maar ook als loper en team - die avond direct een aanmelding te doen. Niet wachten met de vraag tot de 21ste? Mail dan naar bergen@samenloopvoorhoop.nl

Meer berichten