Elly Kamminga neemt na tien jaar afscheid van de Berger Scholengemeenschap

DOOR ED BAUSCH

BERGEN - In het voorjaar ging het in haar om: welk moment kies je om met iets heel leuks te stoppen en nog een keer op een andere manier invulling te geven aan je werkzame bestaan?

Tien jaar geleden kwam Elly Kamminga (1958) als een ervaren schoolleider naar Bergen. Een school met op zich een goede naam, maar met toen een negatief eigen vermogen. "Maar zeker was de BSG (één van de negen scholen die vallen onder SOVON, de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Noord-Holland-Noord) ook toen al een echte en hechte schoolgemeenschap. Dat was voor mij mede een reden om vanuit Landsmeer dagelijks naar Bergen te gaan. En de stappen naar verandering hebben we hier echt met z'n allen gedaan."

Het mooie en en het moeilijke moet je samen doen

Men zou kunnen zeggen dat Kamminga op haar hoogtepunt stopt. "Misschien is dat wel zo. De honderdjarige-BSG staat in heel veel opzichten goed in de tijd en in de samenleving. Maar zeker ook wil ik wat meer bij mijn man kunnen zijn". Een rector of schoolleider is er voor alle momenten, de minder makkelijke of moeilijke en de mooie. "Je staat wel altijd aan hè", zegt ze evengoed met een glimlach. Ze was net een week een dienst toen het bericht kwam dat een groep leerlingen overvallen was in Peru, waar ze werkten aan een goed doel. "Dan moet je wel de rug rechten, net als bij een onvoorzien overlijden van een docent, of het ongeluk destijds op de Harger Zeedijk, of het overlijden van een leerling op het voetbalveld. Dan moet je echt met elkaar de juiste schoolgemeenschap zijn. Met 900 leerlingen zijn wij de een van de kleine scholen van onze stichting. Dus die dingen komen echt bij iedereen aan."

BSG en kunst

In 2015 verscheen het boek 'Herstel van de pedagogische dimensie', van Dolf van den Berg. Die spraakmakende publicatie is ze met haar team gezamenlijk gaan lezen. "De kernvraag was: waartoe dient het onderwijs, ons onderwijs. Een pittige vraag in het tijdperk van bestuurlijke drukte en stapeling van beleid. We zijn er op uitgekomen dat het de missie van de BSG is om te proberen kinderen boven zichzelf te laten uitstijgen en te leren keuzes maken. Inmiddels is het zo dat 42% van onze leerlingen op een hoger niveau afstudeert dan het advies waarmee ze van de basisschool afkwamen. Daar zijn we best trots op. Onderwijs in kunstvakken speelt van oudsher bij ons een belangrijke rol, in ieder profiel krijgen de leerlingen te maken met kunstvakken en ze kunnen er ook examen in doen. We zien dat veel leerlingen met een exact profiel ook heel serieus met de meerwaarde van de kunstinbreng bezig zijn."

Smartphones

Als grootste veranderingen noemt ze de intrede van de smartphone en het overal gesignaleerde beeld dat leerlingen nog nauwelijks lezen en daar thuis ook steeds minder van mee lijken te krijgen. Hoe dan ook komt bij de BSG de smartphone in het klaslokaal niet verder dan het kluisje bij de entree. Ze zal de dagelijks reuring missen: "Die komt zo enorm in je systeem te zitten." En zeker ook het dorp Bergen met die unieke boekenwinkel. Ze werkt door tot aan het kerstreces, maar een officieel afscheid is er met een lezing op 12 december in de aula over het thema 'Generatie Z'. Zo afscheid nemen tekent haar doelgerichte, onbaatzuchtige houding. Begin januari gaat Elly Kamminga in Alkmaar vormgeven aan een nieuwe functie bij SOVON: als coach de schoolleiders en jonge rectoren begeleiden in kwaliteitsbewaking. Dan is Bergen toch nog altijd dichtbij om even een rondje te maken in een dorp dat haar dierbaar is geworden.

Marsha Bakker
Meer berichten