(Foto: Theo Annes)

Eerste Bergense Scholieren Dictee groot succes

DOOR ED BAUSCH

BERGEN - -Ze sprak het toch goed uit, maar hoe spel je als basisschoolleerling een woord als je het begrip nog helemaal niet kent? Burgemeester Hafkamp las vorige week woensdag het Eerste Bergense Scholieren Dictee voor aan leerlingen van groep 8 van basisscholen uit Groet, Schoorl en Bergen. Het was een initiatief van de onderbouw van het Petrus Canisius College, het PCC aan de Loudelsweg.

In de sfeervolle aula van de school gingen vier teams van het Klimduin uit Groet, de Teun de Jager Schoorl en uit Bergen de Willem Alexanderschool, de Mathieu Wiegmanschool en de Bosschool aan de slag met taal. "En taal is net zo belangrijk als sport en cultuur en alle andere vakken op onze school." zegt PCC-vestigingsdirecteur Kees Koning. Hij zag meteen hoe leuk het idee was van José van den Berg, vakdocente Nederlands. "Want niet alleen laten we op deze manier zien hoe belangrijk het is om goed te formuleren en te spellen, maar ook hadden we vandaag een mooie kennismaking met basisschoolleerlingen. Wellicht maken die een keuze voor onze school. Met onze ca. 160 scholieren vormen we een prima tweejarige opstap naar een vervolg elders in de Bovenbouw,"

Bingoën en stinksokken

Samen met José en leerkracht Wilbert Jansen kwam de middag tot stand. Het zag er allemaal uit zoals iedereen het kent van de televisie. Er heerste een gezonde spanning, met de pennen in aanslag. Het dictee bestond uit tien knap geschreven zinnen waarin met veel humor de draak werd gestoken van de grote stap van basisschoolleerling naar scholier in het middelbaar onderwijs. Van 'saaie' spreekbeurten over dromedarissen (oei, hoeveel m's) naar bijvoorbeeld uiteenzettingen over bingoënde AOW-ers of de veronderstelde stinksokken van de directeur, maar niet heus.

Groet aan kop

Met 15 fouten was Fiene Schipper van de Teun de Jagerschool de winnaar, met Olivia Moerland van de Bosschool als goede tweede met 16 fouten en Saba de Jong van de Teun de Jagerschool met 17 fouten als derde. Zij kregen een bokaal die ze mogen houden en voor Fiene ("Ik doe er eigenlijk niks speciaals voor") was er bovendien een boekenbon ter beschikking gesteld door de Eerste Bergensche Boekhandel. Een wisselbeker was er voor het team van de Teun de Jagerschool. De vier leerlingen van de Groeter school kwamen als team het beste uit de bus met de quiz over de betekenis van woorden, over grammatica en over schrijvers.

Zeker een vervolg

Over de noodzaak van leesbevordering zegt PCC-directeur Koning: "Bij ons krijgen de scholieren het hele jaar een boek in de schooltas en zo maken we echt werk van lezen en taal." Ook de meegekomen ouders vonden de middag heel geslaagd, dus het dictee krijgt volgend jaar zeker een vervolg.

Marsha Bakker
Meer berichten