(Foto: Attika Architekten Amsterdam)

Nieuwe kansen voor dorpshart Bergen

DOOR ED BAUSCH

BERGEN - Wethouder Klaas Valkering werkte er al aan sinds het begin van de zomer vorig jaar. Toch was het goede nieuws vorige week voor bijna iedereen een verrassing: wellicht komen dan toch nog alle neuzen dezelfde kant op te staan voor vernieuwing van de Harmonielocatie in centrum Bergen.

Lang was het plan met een Aldi-supermarkt erbij een splijtzwam in de gemeenschap, een langdurige soap, waarin het soms onduidelijk was wie er iets over kon zeggen. De Raad van State vernietigde in het vorige voorjaar het bestemmingsplan, mede op basis van de nieuwe regels voor omgang met stikstof. En de politiek had vooraf gezegd het standpunt van de Raad van State te zullen eerbiedigen.

´Zitten en praten"

"Dat was dan zo, maar daarmee konden we nog niet bouwen. De eerste gedachte van het toenmalige College van Burgemeester en Wethouders was om te kijken of herstel in het bestemmingsplan mogelijk zou zijn", zegt Valkering. "Dat waren we juridisch ook verplicht. Maar er bleek geen weg voor te zijn." Valkering was pas in maart wethouder geworden en dit lag op zijn bordje. "Ik ga het nog één keer proberen dacht ik toen en offerde mijn zomer op: "Zitten en praten." In diezelfde periode werd in de door de gemeenteraad opgestelde Focusagenda opgeschreven: opnieuw, met een andere bril, kijken naar de Harmonielocatie.

Wethouder zag beweging

In de nieuwe situatie kreeg Valkering idee dat partijen wel wilden bewegen: de Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC), de initiatiefgroep Mooier Bergen, de Aldi en de familie Schrama, de ontwikkelaar. "Ik zag dat we veel gemeen hebben, namelijk de wens om dat deel van Bergen een mooi aanzien te geven. En je kunt elkaar vinden op waar je het met elkaar over eens bent. Dat geeft iedereen energie." Het pratenderwijs verbinden lijkt een eigenschap die hem op het lijf is geschreven, maar zelf relativeert hij dat: "Minstens zo belangrijk is mijn ervaring als jurist, dat is ook altijd praten." Maar zeker ook waren het de vertegenwoordigers van de BBC en van Mooier Bergen die aangaven te willen praten.

Terug naar kleine schaal

Jan Grondhout van de BBC: "De terugkeer naar het plan 1.0 (zonder supermarkt) zoals nu wordt voorgesteld is de eerste stap. Daar zijn we heel blij mee. Dat plan had destijds alle procedures van inspraak doorlopen. De problemen ontstonden toen de aanbesteding mislukte en er een ander plan kwam, met supermarkt. Toen ging het mis met de participatie. Het nieuwe plan had bovendien een veel te grote footprint, de bebouwing zou veel te massaal worden en er waren nauwelijks voorstanders voor een tweede supermarkt aan het Plein. Bovendien waren andere goede elementen uit plan 1.0 verdwenen, zoals cultuur, kleine middenstand en maatschappelijke organisaties."

Wetten des lands

René Meijer van Mooier Bergen zegt ook blij te zijn met de ontwikkeling. "Wij hebben uit 100% gemeenschapszin, en nota bene op uitnodiging van de gemeente, ongelooflijk geïnvesteerd om bij te dragen aan iets goeds op die plek. En ja, daar waren we vasthoudend in, omdat het nieuwe plan op alle fronten niet klopte. Soms werden we, ook door de politiek, afgeschilderd als drammers. Maar dat zijn we helemaal niet. We willen gewoon dat als er iets voor decennia wordt gebouwd op zo'n kenmerkende plek dat het dan goed is, dat het passend is. En de Raad van State oordeelde gewoon: dit plan is niet passend bij de wetten des lands. De focusagenda van de gemeenteraad haalde de maatschappelijke groeperingen er weer bij en de wethouder benoemde het oude plan 1.0 als keiharde randvoorwaarde om te proberen de zaak alsnog tot een goed einde te brengen en dus konden we in ons gesprek met de wethouder onze steun daaraan geven."

Drie blije personen

"Bij de familie Schrama zou terugkeer naar het oude plan ook in de smaak kunnen vallen, want dat maakt mogelijk dat ze de nieuwe parkeergarage kunnen exploiteren", zeggen Valkering, Grondhout en Meijer onafhankelijk van elkaar. "Die parkeerkelder is ook hartstikke goed voor het centrum. We begrijpen daarnaast heus wel dat Schrama extra kosten heeft gemaakt toen de boel stagneerde. Die kosten moeten redelijkerwijs worden vergoed. En voor de Aldi moet gewoon een andere locatie komen, want iedereen ziet dat die nu te krap is behuisd". Wethouder Valkering ziet mogelijkheden voor een andere locatie, maar beseft ook dat de Aldi zekerheid wil hebben. Hij streeft nu naar bespreking dit voorjaar in de gemeenteraad van een door alle partijen gedragen plan. "Ik geef niet graag op, zegt Klaas Valkering. De gemeente stond een tijdje stil, we hebben veel intern gepraat. Nu ligt er veel te doen, met hernieuwde energie en een fris College".

Vooralsnog sprak het Bergens Nieuwsblad met drie blije personen, verheugd over de beweging die misschien geschiedenis zal schrijven in Bergen.

Marsha Bakker
Meer berichten