Staatsbosbeheer zoekt meedenkers.
Staatsbosbeheer zoekt meedenkers. ((Foto: aangeleverd))

Gezocht: meedenkers met hart

SCHOORL - Staatsbosbeheer zoekt betrokken deelnemers voor het nieuw in te stellen Platform Schoorlse Duinen. Zij denken mee, praten mee en geven advies over thema's die spelen op het gebied van natuur, recreatie en beheer.

Staatsbosbeheer heeft eind vorig jaar in twee bijeenkomsten met gebruikers en vertegenwoordigers van belangenpartijen de behoefte en contouren van een platform verkend. Daarna is er een onafhankelijk voorzitter gezocht én gevonden. De komende weken staan in het teken van werven en selecteren van geschikte deelnemers.

Meedenken en delen

Staatsbosbeheer zoekt mensen die een relatie hebben met het duingebied en hier voor een periode van minimaal twee jaar extra tijd en energie in willen steken. Deelname vindt plaats op persoonlijke titel, al kunnen deelnemers wel een groep gebruikers, belangengroep of vereniging vertegenwoordigen.

Profiel en aanmelden

Een volledig profiel van de deelnemers, de werkwijze van het Platform en het aanmeldformulier zijn te vinden op schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl. Reageren kan tot uiterlijk 5 april.

Na de sluitingstermijn maken vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en de gemeente samen met de onafhankelijk voorzitter de keuze voor de groep van circa tien deelnemers.

Interessegebieden

Bij de samenstelling van het platform kijken zij naar de diversiteit in belangen, interessegebieden en de beroepsmatige achtergrond van deelnemers. Streven is om medio mei een eerste kennismakingsbijeenkomst te organiseren.

Meer berichten