Start eeuwfeest Berger Scholengemeenschap

Eeuwfeest Berger Scholengemeenschap van start

Zondag 1 september 2019 bestond de Berger Scholengemeenschap exact 100 jaar. Dit heugelijke feit werd gevierd met personeel en vrijwilligers op Landgoed 't Hof in Bergen. Eerder die week vonden meerdere strandsportdagen plaats voor leerlingen in Camperduin en in maart 2020 zal een groot schoolfeest plaatsvinden in de Victorie in Alkmaar. Gedurende het hele schooljaar vinden meerdere masterclasses plaats door o.a. Eerste Kamerlid Mei-Li Vos over 100 jaar Vrouwenkiesrecht en door oud-leerling en zakenvrouw van het jaar Elske Doets. Voor oud-leerlingen vindt op zaterdag 14 september een grootse reünie plaats in het schoolgebouw aan de Rondelaan 14 in Bergen. Kaarten hiervoor zijn nog te bestellen via www.berger-sg.nl .

Disclaimer
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en heeft daarmee de status vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een van de bedrijven (Rodi Media B.V., Rodi Rotatiedruk B.V. en Rodi Verspreiding B.V.) binnen de Rodi Holding B.V.. Rodi Holding B.V. wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele virussen. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren en het bericht te vernietigen. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van het e-mailbericht contact met de afzender op te nemen. Indien u niet akkoord gaat met bovengenoemde voorwaarden dient u deze e-mail direct te retourneren aan verzender, o.v.v. "niet akkoord disclaimer" en dient deze e-mail als niet verzonden te worden beschouwd. Bij gebruik van de inhoud van deze e-mail aanvaardt u de disclaimer.

Marsha Bakker
Meer berichten