Paddenstoelen als waarzeggers?
Paddenstoelen als waarzeggers? (Foto: Archief)

Minisymposium Paddenstoelen als waarzeggers

SCHOORL - In De Blinkerd te Schoorl zulen enkele lezingen worden gegeven over de vraag welke natuur we in Nederland willen hebben en wat die ons waard is.

Op 11 oktober om 10.30 uur is het minisympoium over de 'Paddenstoel als waarzegger'. Rob Chrispijn, namens de Mycologische Vereniging Nederland: "Als invalshoek kiezen we de eigenschap van paddenstoelen om aan te kunnen geven hoe het er ter plekke qua milieu voorstaat. Paddenstoelen worden dan ook wel de waarzeggers van het bos genoemd: geen andere organismen laten zo duidelijk zien hoe groot de luchtvervuiling is in een bepaald gebied. Wat dit laatste betreft staat het er in Boswachterij Schoorl goed voor. Op de nieuwe Hotspotkaart van de rijkste paddenstoelengebieden in Nederland scoort Schoorl heel hoog. Zowel de boswachterij als geheel als specifiek het dennenbos behoren tot de meest waardevolle gebieden wat paddenstoelen betreft. Tegelijkertijd wordt het meest gave dennenbos van ons land bedreigd door grootschalige ingrepen die ruimte moeten bieden aan stuivend duin. Op 11 oktober willen wij deze ontwikkeling in een breder kader plaatsen door een discussie op gang te brengen over welke keuzes we moeten maken. In een tijd dat klimaatverandering en begrenzing van de groei steeds urgenter worden, moeten we misschien anders aankijken tegen de tot nu toe gebruikelijke vormen van natuurbeheer."

's Middags zullen er excursies plaats vinden naar de Baaknol, het mycologisch beste dennenbos van ons land.

Patricia Smagge
Meer berichten