Ger: 'Het dierenparkje is alles voor de kinderen in de Blauwe Reiger en de naastgelegen mythylschool.'
Ger: 'Het dierenparkje is alles voor de kinderen in de Blauwe Reiger en de naastgelegen mythylschool.' ((Foto: Ed Bausch))

Boer Ger zoekt opvolger en vrijwilligers

BERGEN - Hij klapt even in zijn handen, roept 'kom jongens' over het terrein en dan komen van alle kanten de vier prachtige varkens er al aan gerend. Zo vertrouwd is hij met alle dieren daar. Ger Bot heeft in de veertien jaar dat hij beheerder is samen met de andere vrijwilligers alles aan het park bij woonvoorziening de Blauwe Reiger opgeknapt.

Ger is 75 en weliswaar helemaal fit, maar vindt het toch tijd om na te denken over opvolging voor wat hij het mooiste en meest dankbare vrijwilligerswerk noemt. "Want het dierenparkje is alles voor de kinderen in de Blauwe Reiger en de naastgelegen mythylschool. Na schooltijd komen ze altijd kijken en knuffelen met de kippen, konijnen, herten, schapen, geiten en varkens." Ger groeide niet op met dieren. Wel was hij bekend met werk op de tuinderij van zijn vader. Tot zijn pensioen was hij werkzaam in de autobranche. Sinds hij beheerder is van het dierenparkje heeft hij met behulp van zijn vriendennetwerk, velen uit de Bergense samenleving, het terrein helemaal toekomstbestendig gemaakt. "De nieuwe schuren zijn van hard hout. De omheining hebben we cadeau gekregen, eerste klas hekwerk. Een vriend bood aan de elektriciteitsvoorziening aan te passen. En we houden heel goed de paden bij, want de kinderen mogen niet struikelen over een opstaande klinker. Sommige kinderen hier lopen wat moeilijk, vandaar." In de Blauwe Reiger wonen kinderen en jong volwassenen tot circa 23 jaar, die niet langer thuis konden wonen door hun lichamelijke of geestelijke handicap. In de Blauwe Reiger krijgen ze alle zorg en aandacht, als een warm thuis.

Hertje

In de boet liggen Guusje en Theo, moeder en zoon varken te knorren, terwijl Ger vertelt. Wandelend over het terrein ziet hij opeens een net geboren hertje. "Het gebruikt meteen zijn instinct door onder een struik te gaan liggen." Hij toont het buitenverblijf van de varkens. "Ze maken daar zelf hun bed, met het hooi dat we daar tegen de muur leggen. Ze houden zelf hun bed schoon en kunnen vandaar makkelijk naar hun heerlijke graafplek met een stukje sloot."

Vlag in top

Aan alles is te zien met hoeveel liefde de vrijwilligers zorgen voor de dieren en het terrein, soms met maar een paar uur inzet per week. Vaak als de kinderen uit school komen en op zaterdagochtend. Ger: "Het is zo belangrijk dat de kinderen zich hier thuis voelen. Ze hebben het door hun handicap niet altijd makkelijk en hier kunnen ze al hun liefde kwijt bij de dieren. Is er een jarige, dan hangen we de vlag in top. Veel van mijn vrienden willen graag wat doen voor de kinderen en dat zal vast wel zo blijven als ik een opvolger en een aantal nieuwe vrijwilligers kan inwerken."

Ger Bot opvolgen als beheerder van de kinderboerderij? Bel 06-53995185.

Patricia Smagge
Meer berichten