Beter Nederlands spreken door Taalcafé

  Nieuws

EGMOND AAN ZEE - Elke vrijdagochtend wordt er een Taalcafé gehouden in Post aan Zee aan de Voorstraat. Vrijwilligers helpen daar anderstaligen met het beter leren spreken van Nederlands. Kent u iemand bij u in de buurt die moeite heeft met het spreken van de Nederlandse taal? Ga samen eens kijken bij het Taalcafé.
De deelnemers zijn afkomstig uit allerlei landen ter wereld, zoals Eritrea, Syrië en Libië. Maar ook mensen van wie de wieg heeft gestaan in Indonesië, Thailand en Duitsland bezoeken het Taalcafé. Een van de deelnemers vertelt: “Omdat iedereen in Egmond Duits spreekt, kan iedereen me verstaan. Maar ik wil juist goed Nederlands leren spreken. Zodat ik er echt bij hoor.”
Het Taalcafé is opgericht door een aantal vrijwilligers van VluchtelingenWerk Nederland. Zij helpen als vrijwillige taalcoach elke week met iemand een uurtje Nederlands. Dit doen zij door bijvoorbeeld te helpen met huiswerk of samen een bezoek te brengen aan de bibliotheek. “School alleen is niet genoeg om beter Nederlands te leren”, zegt een van de oprichters. “Daarom is VluchtelingenWerk altijd op zoek naar mensen die als taalcoach willen helpen. De taalcoaches in Egmond ontdekten dat veel nieuwe inwoners in een isolement leven. Dat komt doordat ze de taal niet machtig zijn en onze gewoontes niet kennen. Toen Post aan Zee geopend werd, hebben we direct gevraagd of er ook een dagdeel voor een Taalcafé beschikbaar kon zijn. En gelukkig past de doelstelling van Post aan Zee: ‘compassie in actie’ precies met de doelstelling van het Taalcafé: ‘sociaal door taal’. We vinden het geweldig dat niet alleen vluchtelingen het Taalcafé bezoeken. Er komen ook mensen die om hele andere reden hier ooit zijn komen wonen.”
Elke week is er een thema-onderwerp in het Taalcafé. Dat wordt bedacht door een van de vrijwilligers of de deelnemers. Er komt van alles aan bod: van op tijd komen, tot een bezoek aan de duinlandjes. Maar ook het gevaar van zwemmen in zee en hoe je een mui herkent. Soms maken ze een wandeling langs bijzondere plekken in de Egmonden of ze bespreken van de verschillen in cultuur. De ene keer is er aandacht voor grammatica, de andere keer voor lezen of de uitspraak. “Meedoen in de samenleving begint met taal. Om de taal te kunnen spreken heb je andere mensen nodig en een plek om elkaar te ontmoeten. En daarvoor is het Taalcafé opgericht.”
Het Taalcafé is elke vrijdagmorgen in Post aan Zee aan de Voorstraat 82a van 10.30 tot 11.30 uur. Inloop vanaf 10.15 uur, deelnemers kunnen kinderen die nog niet naar school gaan meenemen. Kosten 1 euro.

Meer berichten