aandag 3 juni werden op de Rechtbank Alkmaar 17 jongerenrechters beëdigd die de Jongerenrechtbank van de Berger Scholengemeenschap gaan vormen.
aandag 3 juni werden op de Rechtbank Alkmaar 17 jongerenrechters beëdigd die de Jongerenrechtbank van de Berger Scholengemeenschap gaan vormen. (aangeleverd)

Beëdiging Jongerenrechtbank BSG

Beëdiging 17 jongerenrechters Berger scholengemeenschap

BERGEN - Maandag 3 juni werden op de Rechtbank Alkmaar 17 jongerenrechters beëdigd die de Jongerenrechtbank van de Berger Scholengemeenschap gaan vormen.

Zij kregen daartoe voordien een speciale opleiding van de Stichting Jongerenrechtbanken Nederland. Jongerenrechtbanken zijn in ons land al actief op plusminus vijftien scholen in o.a. Amsterdam, Amstelveen, Hollands Kroon en Leeuwarden.

Burgemeester Hafkamp van Bergen was - samen met vele ouders - ook bij de beëdiging aanwezig en is enthousiast over het concept: "In een jongerenrechtbank krijgen jongeren de kans zich te verantwoorden ten opzichte van hun leeftijdgenoten, zonder dat er meteen een strafrechtelijke zaak komt. Zo leren ze samen conflicten oplossen en elkaar aanspreken op hun verantwoordelijkheden." De gemeente Bergen financiert de pilot.

Conflicten oplossen

De Jongerenrechtbank wordt voor iedere zitting gevormd uit de groep die is opgeleid en beëdigd tot jongerenrechter. In besloten zittingen behandelen zij zaken en conflicten die spelen op school, waarbij de jongeren bij toerbeurt de rol van advocaat, aanklager namens de school, rechter en eventueel bemiddelaar vervullen. De behandeling vindt daarbij plaats volgens 'herstelrechtelijke principes', waarbij het herstellen van schade ten opzichte van individu/slachtoffer en/of de (school) gemeenschap centraal staat. Op deze manier leren de scholieren hoe je op een constructieve manier conflicten bespreekt en samen oplost.

Escalatie voorkomen

Jongeren die zich voor het eerst schuldig maken aan overtredingen, krijgen bij de jongerenrechtbank de kans zich ten opzichte van de schoolgemeenschap te verantwoorden. Bij strafrechtelijke, zogenaamde 'HALT-waardige' gevallen wordt zo onnodige escalatie voorkomen, doordat (nog) geen aangifte wordt gedaan. De uitspraken van de Jongerenrechtbank zijn bindend, waarbij uitgangspunt is dat alle betrokkenen op basis van vrijwilligheid aan de behandeling van een zaak meewerken.

Marsha Bakker
Meer berichten