Bianca Meijer en Cees Berkhout bieden de handtekeningen aan aan wethouder Jan Houtenbos (l).
Bianca Meijer en Cees Berkhout bieden de handtekeningen aan aan wethouder Jan Houtenbos (l).

Schoorl deze winter vrij parkeren

SCHOORL - Vooral in het laagseizoen heeft de middenstand van Schoorl er last van dat eigen bewoners steeds meer kiezen om buiten de gemeente hun boodschappen te doen. Dit doen zij meestal omdat daar het parkeren gratis is. Het centrum van Warmenhuizen bloeit dankzij de parkeerheffing in Schoorl. Dat moet deze winter nog anders, vond Bianca Meijer van de kledingzaak Meyer & Meyer en ze haalde bij praktisch alle ondernemers van de winkelstraat een handtekening om dat te ondersteunen. Zij willen allemaal hetzelfde parkeerbeleid in Schoorl als in Bergen aan Zee en Egmond aan Zee.

Maandagochtend 8 juli bood Bianca samen met winkelstraatgenoot Cees Berkhout van Brasserie Duinberk, de handtekeningen aan wethouder Jan Houtenbos aan. Zij benadrukten hem dat realisatie dit jaar al heel erg gewenst is. Houtenbos nam de handtekeningen in ontvangst en verklaarde dat hij positief tegen dit idee aankijkt, maar een besluit hierover pas in oktober of november door de raad genomen wordt. De eerste januari 2020 ziet hij als een realistisch moment om de nieuwe regeling te laten ingaan.

De ondernemers van de Heereweg in Schoorl zijn erg blij met de voortvarendheid van de wethouder. Ze namen tevens de gelegenheid om bij hem het idee in de week te leggen om voor de hele gemeente het laag-seizoen meer realistisch van 1 oktober tot 1 april te laten lopen, in plaats van de huidige 1 november tot 1 maart. Niet alleen om het voor de gemeente budgetneutraal te houden, maar ook om de zondagse drukte te reguleren, stellen zij voor om de zondagen in het hele laagseizoen niet gratis te maken.

Vriendelijke Duingroet van

Heereweg 30 | 1871EJ | Schoorl | 072-5091617


 

Disclaimer
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en heeft daarmee de status vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een van de bedrijven (Rodi Media B.V., Rodi Rotatiedruk B.V. en Rodi Verspreiding B.V.) binnen de Rodi Holding B.V.. Rodi Holding B.V. wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele virussen. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren en het bericht te vernietigen. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van het e-mailbericht contact met de afzender op te nemen. Indien u niet akkoord gaat met bovengenoemde voorwaarden dient u deze e-mail direct te retourneren aan verzender, o.v.v. "niet akkoord disclaimer" en dient deze e-mail als niet verzonden te worden beschouwd. Bij gebruik van de inhoud van deze e-mail aanvaardt u de disclaimer.

Meer berichten