Column Giselle Ecury

Het is vijf voor twaalf!

Nederland wil klimaatdoelen halen betreffende onze CO2-uitstoot. Dat probeert de politiek voor elkaar te krijgen door toe te staan, dat er massaal bomen gekapt worden, ook in onze omgeving. Dennen. Zij belanden in moderne, hout gestookte energiecentrales. Maar: Wetenschappers uit vele landen hebben onontkoombaar aangetoond, dat deze centrales méér CO2 uitstoten dan kolencentrales!!!

Ruim 35 jaar geleden betrok ik voor het eerst een huis met een open haard. Elk jaar aanhoorde ik het standaardverhaal van de schoorsteenveger: "Stook nóóit dennenhout in je haard of houtkachel. Het is zeer milieuvervuilend door de hars in dennenhout. Gebruik hooguit een minimale hoeveelheid als aanmaakhout." Waarvan akte.

Ondertussen wil Staatsbosbeheer opnieuw Schoorlse dennen neermaaien. Het léék hoopvol, dat onlangs de vergunningsaanvraag werd ingetrokken. Daarover werd ik persoonlijk gebeld vanuit het Gemeentehuis. Er werd alleen verzwegen, wat de reden hiervan was. Inmiddels is die mij bekend:

PWN heeft in Bergen zonder vergunning bomen gekapt. Hulde aan de Gemeente Bergen die dit aanvecht via de rechtbank. In afwachting van de uitslag voor PWN heeft Staatsbosbeheer dus de voornoemde vergunning ingetrokken… Roep nooit uit: "Zij hebben ervoor geleerd en zullen wel weten wat het beste voor ons is." Denk aan die bovengenoemde schoorsteenvegers en wetenschappers, die dit uitgangspunt weerleggen. Staatsbosbeheer heeft eigen doelen. Geldgewin.

Zou PWN nl. één dezer dagen gelijk krijgen, dan kan Nederland haar meest uitgestrekte, mooiste bos- en rijkste paddenstoelengebied als verloren beschouwen. Om over de immense hoeveelheid extra CO2 uitstoot via die vervuilende hout gestookte energiecentrales te zwijgen. Of de gigantische overlast door extra stuifzand, de reden waarom 100 jaar geleden die dennen geplant zijn. En de toenemende hitte, omdat bomen schaduw bieden aan het aardoppervlak. Want krijgt PWN gelijk, dan kan ook Staatsbosbeheer zonder vergunning gaan kappen.

Mocht het zijn dat u via www.schoorlsebosmoetblijven.nl nog géén petitie getekend heeft, dan is dit uw laatste kans. U moet woonachtig zijn in Noord-Holland, dus maak familie en vrienden uit het Noord-Hollandse achterland erop attent, dat hun handtekening dringend gewenst is, met oog voor de toekomst van henzelf en hun (klein)kinderen.

Je kunt ook een handtekening zetten op een invullijst. Die liggen bij Slagerij De Groene Weg, Heereweg 5, Schoorl-centrum, in Groet bij Sieb Laan van 't Kappershuis, Heereweg 257, in Bergen bij de Bibliotheek, Dreef 1 – let op de openingstijden. In Egmond liggen ze ook, adres is nu nog niet bekend.

Marsha Bakker
Meer berichten