Rond Luceberts sympathieën in oorlogstijd bestaat de nodige controverse.
Rond Luceberts sympathieën in oorlogstijd bestaat de nodige controverse. ((Foto: Aangeleverd))

Boekpresentatie Lucebert bij EBB

  Cultuur

BERGEN - In de Eerste Bergensche Boekhandel wordt zaterdag 20 april om 16.00 uur een nieuw boek over Lucebert gelanceerd, getiteld 'Door de schaduwen bestormd'. Willemijn Stokvis leidt de middag in. Het boek bevat reflecties op de controverse rond de oorlogsjaren van Lucebert, met bijdragen van Elsbeth Etty, Piet Gerbrandy, Wim Hazeu, Huub Beurskens, Sander Bax en anderen. Onder redactie van Yi Fong Au en Tommy van Avermaete.

In 2018 publiceerde Wim Hazeu zijn biografie van Lucebert (1924-1994), waarin hij onthulde dat de dichter in zijn tienerjaren nazisympathieën koesterde. Lucebert bleek tijdens de Tweede Wereldoorlog antisemitische brieven te hebben geschreven, ondertekend met 'Heil Hitler'. Dat leidde tot een publieke oprisping.

Afrekening

In de publieke discussie bepleitten sommigen een morele afrekening met Lucebert. Zo zouden naar hem vernoemde straten en scholen een andere naam moeten krijgen. Anderen verdedigden hem juist met hand en tand als onveranderd Groot Dichter. Door de schaduwen bestormd is een poging om met meer afstand naar deze kwestie te kijken.

Het boek

"Lyriek is de moeder der politiek", dichtte Lucebert. Door de onthullingen rond zijn persoon wordt die stelling nu op onverwachte wijze op de proef gesteld. In brieven en essays reflecteren journalisten, hoogleraren, studenten, critici en experts op de controverse rond Luceberts oorlogsjaren. Hierbij komen zowel letterkundige als maatschappelijke vraagstukken aan bod. Tot slot geeft Wim Hazeu in een interview nieuwe informatie prijs over Luceberts naoorlogse jaren en reageert hij op de controverse die volgde op de publicatie van zijn biografie.

Willemijn Stokvis is kunsthistoricus en Cobra-deskundige. Ze is auteur van het bekende boek 'Cobra' en vele andere publicaties over deze groep.

'Door de schaduwen bestormd, reflecties op de controverse rond de oorlogsjaren van Lucebert,' van Uitgeverij Oevers is nu verkrijgbaar. ISBN 9789492068262.

Meer berichten