Hoeverveiling in november

  Nieuws

EGMOND AAN DEN HOEF - Dit jaar zal de Hoeverveiling op zaterdag 3 november plaats vinden. Hiermee komt een einde aan de jarenlange traditie om de Hoeverveiling op de zaterdagavond voor moederdag te houden. Veilingmeester van de Hoeverveiling Gerard Belleman: "Al een aantal jaar zien wij het bezoekersaantal van de Hoeverveiling teruglopen. Terwijl het enthousiasme en het draagvlak in het dorp er overduidelijk wel is."

Een veel gehoorde reden waarom vaste bezoekers niet meer komen bleek de meivakantie te zijn. Al jaren valt juist dit weekend Hemelvaart of is het meivakantie. Dan gaan veel mensen er op uit. Uit een enquête, gehouden onder een aantal betrokkenen bij de Hoeverveiling, blijkt dat er in het najaar meer bezoekers op de veilingavond verwacht worden. Veel dorpsbewoners zien een gezellige avond in de vorm van de Hoeverveiling in dorpshuis Het Hanswijk in het najaar wel zitten. Vandaar dat de keuze op zaterdag 3 november is gevallen. Dit biedt ook mogelijkheden om andere kavels aan te bieden dan die er in het voorjaar zijn. Denk aan decembercadeaus en kerstpakketten en wie weet zoals weleer vele bollenpakketten en winterse uitjes.
Zet zaterdagavond 3 november 2018 dus alvast in de agenda. Met vele kavels belooft het wederom een gezellige avond te worden met hopelijk net als voorgaande jaren een hoge opbrengst welke ten goede komt aan de kerk en vele jeugdverenigingen in Egmond aan den Hoef.

Meer berichten