Lezers schrijven

  Nieuws

Egmond aan den Hoef géén dertien-in-een dozijn dorp !!!

De bewoners van Egmond aan den Hoef spreken hun grote waardering uit voor het passende stuk dat de heer J. de Vries heeft geschreven in het Contact van 7 februari 2018, p. 6. : Het is een lofzang op het dorp en tegelijkertijd spreekt hij zijn bezorgdheid uit over de toekomst van ons dorp. Het gaat over de plannen van de gemeente Bergen betreffende nieuwe voetbalvelden aan de Egmonder Straatweg en een geplande bebouwing op het voormalige bollenveld, gelegen tussen Herenweg en Delverspad.
Terecht merkt de heer de Vries op dat door de belemmering van het vrije uitzicht op de duinen Egmond aan den Hoef een doorsnee dorp wordt. Bovendien wordt het voor de bewoners, door twee extra uitvalswegen, nog moeilijker dan het al is, om met de auto op de Herenweg te komen. Alle lof voor zijn oproep aan bestuurlijk Bergen om toch vooral de aanwezige alternatieve bouwlocaties nog eens goed in overweging te nemen, alvorens het dorp van zijn schoonheid te beroven ! Gedane zaken nemen geen keer en wij vragen daarom: ‘Bezint eer ge begint’,
WIJ WILLEN ONS PRACHTIGE DORP GRAAG ZO HOUDEN !!!
Namens de bewoners,
L. Franse, Egmond aan den Hoef


Meer berichten