Bijenwerkdag

  Nieuws

EGMOND-BINNEN - Wilde bijen en andere insecten zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van 80% van de planten, struiken en bomen en zijn daarom onmisbaar. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 357 soorten is bedreigd. Om de wilde bijen te ondersteunen organiseert Landschap Noord-Holland in samenwerking met Nederland Zoemt op 9 en 10 maart Bijenwerkdagen. In Noord-Holland zijn ruim veertig werkplekken. Daar kan iedereen aan het werk voor de wilde bij. Om het aantal nestgelegenheden te vergroten worden er bijenhotels gebouwd, open zandplekken gecreëerd en steilwandjes aangelegd. Tevens kan de voedselvoorziening (nectar en stuifmeel) worden verbeterd en daarom worden bloemen gezaaid en struiken en bomen geplant of juist weggehaald. In Egmond-Binnen worden maatregelen getroffen in de beroemde Vlindertuin bij de Abdij. Dat gebeurt op zaterdag 10 maart van 10.00 tot 12.00 uur.

Meer berichten