Lezers schrijven

  Nieuws

Maak gebruik van uw recht om te stemmen

Weet u het nog? In 2014 waren er mooie ideeën ontwikkeld om Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee ‘leefbaarder’ te maken. Die ideeën waren gebundeld in het project ‘Dorp & Duin’. Het project werd opgesteld met veel burgerinspraak en kenmerkte zich door een gezamenlijke aanpak van de verschillende plannen. Toch vond de gemeente het een jaar later al nodig om ‘Dorp & Duin’ te ontvlechten. Zo moesten de nieuwe Egmondse sporthal en de voetbalfusie ineens apart van elkaar gerealiseerd worden. En waar staat de gemeente anno 2018, meerdere peperdure externe onderzoeken verder? Is er nu al zicht op de bouw van een nieuwe sporthal in Egmond aan Zee, op een nieuwe voetbalfusielocatie, op huizenbouw? Nee.
Het enige wat dit desastreuze beleid heeft opgeleverd is burgerlijke onvrede, alsmede verdeeldheid binnen de gemeenschap en de raad. Daarnaast vindt men het tegenwoordig blijkbaar normaal dat als er een bestemmingsplan gewijzigd moet worden, er tot aan de Raad van State geprocedeerd moet worden, hetgeen veel tijd kost.
Het kan ook anders. Laten wij eens teruggaan naar het begin van alle grote plannen die onze gemeente de afgelopen vier jaar heeft omarmd. Dan zien wij dat de gemeente keer op keer dezelfde fout maakt. De plannen staan al vast en er worden vaak al overeenkomsten met projectontwikkelaars gesloten voordat dit met alle betrokken partijen besproken is. Zelfs voor de raad wordt informatie achtergehouden. Hoe kun je dan spreken over een goed democratisch proces?
Vanuit de bevolking volgt als reactie hierop een duidelijk signaal. De burgers geven aan zich niet gehoord te voelen en laten weten dat zij willen meedenken. Er worden veel goede alternatieven aangedragen. Dat zou een gemeente toch alleen maar moeten toejuichen? Alleen de oppositie doet dat. Die is inmiddels wakker geworden en meent dat dit zo niet langer kan. Helaas is dit nog niet het geval bij de coalitie.
Beste coalitie, het kan anders. Een aantal van u was aanwezig bij het symposium georganiseerd door Gemeentebelangen woensdag 28 februari jl. Twee gastsprekers maakten toen duidelijk dat er momenteel een democratische kanteling plaatsvindt. Dat in een aantal gemeenten proeven worden gehouden waar burgers veel meer inspraak hebben. Dat dit doorgaans tot mooie resultaten leidt tot en dientengevolge tot veel meer tevredenheid bij de burgers, die daarvoor vaak ook best iets willen inleveren.
Wij hebben te maken met een veranderende maatschappij, waarin verbondenheid en samenwerking steeds meer centraal komen te staan. Het zou mooi zijn als ook onze gemeente hier gehoor aan geeft. Samen sta je sterker. Beste mensen, maak dus gebruik van uw stemrecht en denk goed na over wat u belangrijk vindt voor onze dorpen. Wij kunnen met zijn allen het verschil maken.
Marjolein Pepping

Meer berichten