De Ruimte viert 40-jarig bestaan met circusweek en reünie

  Nieuws
Op dit moment volgen 154 leerlingen onderwijs op De Ruimte. (Foto: aangeleverd)
Op dit moment volgen 154 leerlingen onderwijs op De Ruimte. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

BERGEN - De Ruimte, school voor speciaal onderwijs van Heliomare, viert van 4 tot en met 9 juni het 40-jarig bestaan. Alle activiteiten voor de leerlingen staan in het teken van circus met aan het einde van de week een heuse circusvoorstelling voor ouders en genodigden in een tent naast de school.
In augustus 1978 opende De Ruimte de deuren voor 22 leerlingen met een beperking. In mei 1980 verrichte HKH Prinses Margriet de officiële opening. Op dit moment volgen 154 leerlingen onderwijs op De Ruimte. De leerlingen krijgen een totaalaanbod, wat betekent dat leerlingen zowel onderwijs als therapie en zorg krijgen, afgestemd op de behoefte van de leerling. De beginjaren van De Ruimte kenmerkten zich door pionieren en improviseren. De school kreeg een belangrijke regionale functie, stevig verankerd in het dorp Bergen. In de loop van de jaren werd de dienstverlening uitgebreid met ondersteuning van leerlingen in het regulier onderwijs. Bruggen werden geslagen met andere scholen voor speciaal onderwijs en relaties met diverse instellingen werden versterkt en uitgebouwd. Op bestuurlijk niveau werd aansluiting gevonden bij de ZMLK-scholen De Alk in Alkmaar en De Zevensprong in Beverwijk, wat resulteerde in een eerst fusie in 2005 onder de naam SKOOP. Vervolgens vond een fusie plaats met Heliomare Onderwijs en ontstond in 2008 Helioskoop, nu Stichting Heliomare Onderwijs. Omdat het schoolgebouw inmiddels niet meer voldoet aan de wensen van de tijd is het de bedoeling op termijn te verhuizen naar Heerhugowaard, samen met de school voor speciaal onderwijs De Alk.

Reünie

Naast de les- en therapie-activiteiten in de jubileumweek en de circusvoorstelling is er zaterdag 9 juni een reünie voor (oud)medewerkers, (oud)vrijwilligers, oud-leerlingen en andere betrokkenen. Aanmelden daarvoor kan via www.heliomare.nl/reuniederuimte

Meer berichten