- (Ingezonden) Inwoners hebben 21 maart gekozen

  Nieuws

"Een bustour houden door de gemeente met een oude schoolbus op 12 mei j.l. om wensen op te halen voor de komende raadsperiode; dit werd, KIES Lokaal en andere partijen, 3 mei via de mail meegedeeld met daarbij de uitnodiging om in de bus te stappen. Voor de inwoners werd de uitnodiging alleen op social media (Facebook) gezet. Een ogenschijnlijk sympathiek initiatief, afkomstig van de vier onderhandelende partijen van de beoogde nieuwe coalitie, GroenLinks, VVD, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen. Maar er heeft niets over in de lokale kranten gestaan, waardoor veel inwoners niet op de hoogte waren. Een gemiste kans om de zo door hen gewenste transparantie en `samen met de inwoners` in praktijk te brengen. De partijen KIES Lokaal, D66, CDA en PvdA, die de afgelopen vier jaar intensief hebben samengewerkt, zijn dan ook niet in de bus gestapt. Met redenen: ieder van ons heeft voorafgaand aan de verkiezingen gesproken met inwoners, achterban, belangengroeperingen en ondernemers om een goed partijprogramma te kunnen schrijven. Daarna was het aan de inwoners om te kiezen. De opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen was dan ook hoog en de uitslag is bekend. KIES Lokaal is de grootste partij geworden met vijf zetels. Deze uitslag weerspiegelt `de wensen`.
In dit stadium van coalitievorming zou het veel logischer van GroenLinks, VVD, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen zijn, om naar buiten te komen met de speerpunten uit het concept coalitieprogramma wat zij aan het schrijven zijn. Dáár zouden de inwoners op kunnen reageren. Ook wij, kennen, net zo min als u, de inhoud van het coalitie programma van deze partijen niet. Daarom vinden we die bustour geen goed idee. KIES Lokaal hoort graag uw mening over zaken die spelen in de gemeente. Daarvoor kunt u net als u de afgelopen vier jaar heeft gedaan, altijd bij ons terecht.
Tevens bereikte ons het persbericht dat de formerende partijen een expertteam hebben ingeschakeld. Dit team, gefinancierd door Binnenlandse Zaken en Bouwend Nederland, heeft tot doel het vlottrekken van vastgelopen (bouw) projecten. KIES Lokaal, is heel blij dat de, in deze gemeente, langslepende projecten de afgelopen vier jaar eindelijk zijn vlot getrokken en dat daarover door de gemeenteraad besluiten zijn genomen. Het expertteam is er, om, vóórdat er besluiten door de gemeenteraad zijn genomen, hun expertise in te brengen en niet om democratisch genomen besluiten te bestrijden. We zijn daarom benieuwd naar de mening van het expertteam."

Meer berichten