Einde voetbal in Egmond nabij?

  Nieuws

EGMOND AAN DEN HOEF - Wij begrijpen dat de besturen van de voetbalverenigingen in Egmond teleurgesteld zijn nu het er op lijkt dat het besluit om een voetbalcomplex aan de Egmonderstraatweg aan te leggen terug zal worden gedraaid. Maar wat ons betreft geldt hier het gezegde: 'Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald'.

Wat is namelijk het geval? De insteek van dit project deugde al niet vanaf het begin. De wens om te fuseren kwam namelijk niet bij de clubs vandaan, maar bij de gemeente. Gezien het verleden was het dan ook niet gek dat de clubs wel wilden meewerken maar alleen op de voorwaarde dat de fusie zou plaatsvinden op een nieuw complex op neutraal terrein. Aan de Egmonderstraatweg.
Vervolgens is een proces gestart waarbij alles in het werk is gesteld om die wens te honoreren. De coalitie wilde tenslotte scoren en een fusie tot stand brengen en daar werd alles ondergeschikt aan gemaakt. Zo is er totaal geen inspraak geweest voor anderen dan de voetbalclubs. Alle kritiek werd genegeerd. Evenals de uitkomst van het onderzoek naar de demografische ontwikkelingen waaruit blijkt dat op termijn maar 3 velden nodig zijn en de fusie dus prima op het terrein van Zeevogels kan plaatsvinden.
En dat kon allemaal omdat de partijen waarop het vorige college steunde kritiekloos alle voorstellen van het college overnam en zodoende met de macht van het getal een slecht idee omzette in een bestemmingsplan.
Het expertteam heeft blootgelegd dat er bij het vaststellen van het bestemmingsplan geen rekening is gehouden met andere ruimtelijke behoeften in Egmond. Zoals de behoefte aan woningbouwlocaties. Met andere woorden het besluit om een voetbalcomplex aan de Egmonderstraatweg aan te leggen is gewoon slecht ruimtelijk beleid. De gemeente heeft hier in een van haar belangrijkste taken gefaald.
De clubs moeten beseffen dat ze door het vorige college meegenomen zijn in een proces dat niet deugde en dat teruggedraaid moet worden. We kunnen beter genoegen nemen met enkele tonnen verlies dan nog miljoenen méér te investeren in een onnodig plan waardoor bovendien een mogelijkheid voor de bouw van woningen in Egmond een Zee onmogelijk wordt gemaakt.
Als er al een einde komt aan het voetbal in Egmond wordt dat niet veroorzaakt door het terugdraaien van het bestemmingsplan, maar door de onwil van de clubs om te fuseren op een voor de hand liggende locatie.
Namens Geen Ballen Maar Bollen,
Cyril Wullems, Egmond aan den Hoef

Meer berichten