Eind 2019 geen kerk meer in Egmond-Binnen?

  Nieuws
Eind 2019 geen kerk meer in Egmond-Binnen? (Foto: aangeleverd).
Eind 2019 geen kerk meer in Egmond-Binnen? (Foto: aangeleverd). (rodi.nl)

EGMOND-BINNEN - Ongetwijfeld heeft U het gehoord , het kerkgebouw in Egmond- Binnen gaat dicht. Los van de vraag wat er overblijft voor het nog kleine groepje gelovigen is de grote vraag, wat gaat er met het gebouw en de opstallen gebeuren? Een vraag waar tot op heden nog geen antwoord is. Gaat men, de RK Parochie Bron van Levend Water Heiloo, het geheel verkopen, slopen, en wat gaat er voor terugkomen?


Heeft onze dorpsbevolking enige inspraak in dat wat er met de gebouwen gaat gebeuren? Het is een bekend feit dat vele voorouders in het verleden kosten nog moeite hebben gespaard om het kerkgebouw in ons dorp te realiseren. Hebben we daarom recht op meebeslissen in het geheel? Het is ons allen bekend dat er in ons dorp een zeer grote behoefte is aan woningen voor starters en kleine, zeg maar appartementen voor ouderen.
Een actiegroepje heeft plannen ontwikkeld om in de kerk het priesterkoor af te scheiden en voor o.a geloofsactiviteiten te benutten.Tevens in de rest van de kerk en bijgebouwen betaalbare appartementen starters en ouderen te realiseren. Met dit plan is een brief aan het bisdom gestuurd en de groep heeft als antwoord gekregen dat e.e.a. op 25 september bij een informatieve bijeenkomst zal worden besproken.
Tot dat moment blijft het afwachten wat het antwoord van het bisdom en het parochiebestuur zal zijn en of er kans bestaat dat wij als dorpsbewoners enige inspraak in de plannen krijgen. Naast genoemde actiegroep is met betrekking tot woningbouw voor starters en appartementen voor ouderen een actiegroep Comité Nieuwbouw Egmond –Binnen reeds geruime tijd aan het ijveren voor uitbreiding van woonruimte in ons dorp.
Hoe mooi zou het zijn als ons beider wensen, extra woonruimte, in een tenslotte ooit voor een groot deel door de gemeenschap Egmond-Binnen opgebracht kerkgebouw, zou kunnen worden gerealiseerd. Het actiecomité hoopt dat vele inwoners van ons dorp, zowel jong als ouder, gehoor gaan geven aan deze oproep om op dinsdag 25 september om 19.30 u bij de pastorie aanwezig te zijn.
Als ook U vind dat woningbouw voor starters en ouderen in en rond de kerk mogelijk moet worden gemaakt toon dat dan op de 25e en kom.
P. van Schagen.
D Dijkman.
J.B. Kramer.

Meer berichten