Kasteel in Bergen

  Nieuws
Naast de plek waar het kasteeltje stond, staat sinds deze zomer een informatiebord. (Foto: aangeleverd)
Naast de plek waar het kasteeltje stond, staat sinds deze zomer een informatiebord. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

BERGEN - Naast de plek waar een kasteeltje aan de Buerweg stond, staat sinds deze zomer een informatiebord.
We schrijven 1641. Anthonius Studler van Surck is net heer van Bergen geworden, maar zijn huis, het Hof van Bergen, is nog niet klaar. Hij huurt zolang een kasteeltje aan de Buerweg, dat eigendom is van de familie Ramp. De bouw van de toren van dit slot begon al in 1480. Jonker Ramp, die het ambt van Hoogheemraad van Uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Frieslandt bekleedt, verblijft echter hoofdzakelijk in Haarlem. Er logeren vaker bekende namen op slot Ramp en tijdens een van deze logeerpartijen moeten jonker Engbert Willemzn. Ramp, jonkheer Studler van Surck en Descartes de geometrie van de Franse tuinen hebben besproken. Want al snel verscheen er rond slot Ramp een tuin met geometrische vormen gebaseerd op een muzikale verhoudingen, (septiemakkoord 15:6:5:4.) Althans, als we de in 1745 door landmeter Douw in opdracht van het Hoogheemraadschap vervaardigde kaart moeten vertrouwen. Na het overlijdenden Gijsbert Ramp, de laatste telg uit het geslacht, raakt het kasteeltje in verval en wordt in 1780 afgebroken. Wanneer ook de laatste heer van Bergen, Jacob van Reenen, zijn bezit moet verkopen, raakten de omringende landerijen langzaam bebouwd. Het terrein waar de tuin ooit was bleef gelukkig open en was lang in gebruik als weiland, gepacht door boer Zwakman. De huidige eigenaren willen het weiland omvormen naar natuur.

Informatiebord

Naast de plek waar het kasteeltje stond, staat sinds deze zomer een informatiebord. Het bord vertelt over het ontstaan van het landschap op de strandvlakte, over de geschiedenis van het kasteeltje en over de nieuwe natuur die ontstaat op het weiland en de natuur in het bosgebied, ooit de tuin van het kasteeltje. Kaarten en gravures ondersteunen het verhaal. Het bord werd in opdracht van de huidige eigenaren ontworpen door Buro IJsvogeltje en is mede gefinancierd door de gemeente Bergen, het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen Hollands Noorderkwartier en de Provincie Noord-Holland.

Meer berichten