'Uitdaging in zoeken naar probleem en niet de oplossing' - PCC Bergen en PCC Heiloo aan de slag met lesprogramma's

  Nieuws
Leerlingen gaan ook aan de slag met 3D-printers. (Foto: PETevents / fotograaf: Koen Suyk)
Leerlingen gaan ook aan de slag met 3D-printers. (Foto: PETevents / fotograaf: Koen Suyk) (rodi.nl)

BERGEN / HEILOO - PCC Bergen en PCC Heiloo gaan in samenwerking met Stichting Techniek Toppers wetenschap en techniek implementeren in reguliere lessen. "Vlak voor de herfstvakantie wordt de eerste lichting docenten van beide scholen opgeleid", vertelt Kees Koning, directeur PCC Bergen. "Kinderen uit de leerjaren 1 en 2 kunnen zich aanmelden voor het project 3D-printen door een sollicitatiebrief te schrijven. Na de herfstvakantie start het project. Na de kerstvakantie wordt een volgende groep docenten geschoold in programmeren. Hierna wordt het project uitgevoerd met alle leerlingen uit de leerjaren 1 en 2."
Wij leven in een snel veranderende wereld waarin techniek een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Stichting Techniek Toppers biedt al enkele jaren programma's in wetenschap en techniek aan op tientallen basisscholen en op het voortgezet onderwijs. Het doel is zoveel mogelijk leerlingen enthousiast te maken voor wetenschap en techniek. De stichting speelt hiermee in op de steeds groter wordende vraag naar technisch personeel op de arbeidsmarkt.

PCC Bergen en PCC Heiloo

Ook PCC Bergen en PCC Heiloo zien de noodzaak om hun leerlingen vertrouwd te maken met wetenschap en techniek en gaan de uitdaging met Stichting Techniek Toppers aan. "Eerst worden de docenten door een coach opgeleid om hun kennis vervolgens over te brengen op hun leerlingen", licht Jeroen Mussert van Stichting Techniek Toppers toe. "Dat is nodig omdat veel leerkrachten geen technische achtergrond hebben. Wetenschap en techniek worden vervolgens zo veel mogelijk geïmplementeerd in de reguliere lessen. De leerlingen gaan aan de slag met het leren programmeren en kunnen uiteindelijk hun eigen computerprogramma of App maken. Een ander onderdeel is het leren ontwerpen in een 3D-ontwerpprogramma. Door middel van uitdagende opdrachten moeten de leerlingen oplossingen bedenken voor alledaagse problemen. Het leuke hiervan is dat het uiteindelijke 3D-ontwerp ook uitgeprint kan worden op één van de vier 3D-printers welke de leerlingen zelf in elkaar hebben gezet. De leerlingen die mee willen helpen om de 3D-printers te gaan bouwen, moeten hiervoor een sollicitatiebrief schrijven. Dit geeft ook meteen de breedte van het project aan en dat er aandacht wordt gegeven aan verschillende aspecten."
"Ook worden leerlingen op allerlei andere manier uitgedaagd door ze zelf experimenten te laten uitvoeren, zoals door ze het ideale bellenblaassop te laten maken", vervolgt Mussert. "Want welke bestanddelen en hoeveelheden heb je daar eigenlijk voor nodig? Het leermoment is telkens dat ze voor elk probleem een oplossing verzinnen. De uitdaging is daarbij dat ze naar het probleem dienen te zoeken en niet naar de oplossing. Het gaat dus een stapje verder."
Stichting Techniek Toppers is een stichting zonder winstoogmerk en opgericht met als doel leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs op een leuke en uitdagende manier in contact te laten komen met Wetenschap en Techniek, met als uiteindelijke doel dat er meer leerlingen kiezen voor een vervolgopleiding in de techniek. Hiermee voldoet het doel van de stichting aan het nationaal techniekpact 2020 dat door de rijksoverheid, het georganiseerde bedrijfsleven, de vakbonden en het onderwijsveld en de regio’s is opgesteld.

Meer berichten