Kind-centrum De Branding

  Nieuws

EGMOND AAN ZEE - Basisschool De Branding heeft, naast een goedlopende Peuteropvang van Stichting Forte, nu ook een eigen Buitenschoolse Opvang onder zijn dak, BSO Branding. Maandag 3 september, met de start van het nieuwe schooljaar, is BSO Branding geopend.
De BSO is gehuisvest in de ruime aula van de school en heeft een groot speelterrein en een speellokaal tot zijn beschikking. Met de start van deze vorm van opvang mag de school zich nu een Kind-centrum noemen, een ontwikkeling waar de school en de Stichting waar de school onder valt, Stichting Tabijn, trots op zijn. Het Kind-centrum is gehuisvest in een vooroorlogs gebouw, dat voldoet aan de huidige eisen, maar tevens de warmte, de rust en de sfeer uitstraalt van een school van weleer.
Indien u nieuwsgierig bent, bent u van harte welkom om langs te komen. Met trots laten wij u alle vormen van opvang en ons onderwijs zien.

Meer berichten