Gemeente Bergen weigert Kustpact te tekenen - Windmolenparken voor de kust in strijd met uitgangspunten Kustpac

  Nieuws

GEMEENTE BERGEN - De gemeente Bergen voelt er niets voor om het nationale Kustpact ter bescherming van de natuurwaarden van de kust te ondertekenen, omdat tegelijkertijd vanuit een ander ministerie de Rijksstructuurvisie wordt vastgesteld die de hele kustlijn voorziet van windmolenparken op zichtafstand. De Bergense gemeenteraad nam daarom op 27 oktober een motie aan om het kustpact niet te ondertekenen. Wethouder Odile Rasch voelt zich gesteund door de motie: "Het vrije uitzicht is notabene één van de belangrijkste waarden uit het Kustpact." Ook in de raden van Noordwijk, Zandvoort en Wassenaar is een soortgelijke motie ingediend en aangenomen.Gemeente Bergen is voorstander van het beschermen van de natuurwaarden van de kust. Zo besloot het college eerder al dat er géén huisjes of andere overnachtingsaccommodaties meer mogen worden gebouwd op het strand. Odile Rasch: "Het Kustpact is een goed initiatief van de minister. Ik ben er voorstander van om samen met andere overheden en het Rijk zorgvuldig te kijken naar de waarde van de kust en hoe we die kunnen beschermen in de toekomst. Het animo om te ontwikkelen en te bouwen is groot, maar de kust heeft ook een unieke waarde als het gaat om natuurbeleving. Eén van die waarden is het vrije uitzicht vanaf het strand."

Inconsequent


Odile Rasch: "Maar het kan niet zo zijn dat diezelfde regering haar handtekening zet onder een structuurvisie die ervoor zorgt dat er straks van Hoek van Holland tot Den Helder windmolens te zien zijn vanaf de kust. Dan heeft afspraken maken weinig zin. Bovendien is het inconsequent. Daarom willen we het Kustpact niet te tekenen."

Alternatieve locatie


De Tweede Kamer voert op 17 november het laatste debat over de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Daarin worden gebieden aangewezen waar nieuwe windmolenparken gebouwd mogen worden op slechts 18,5 km uit de kust. Dat is dichterbij dan de eerder afgesproken 22,5 kilometer. De gemeente Bergen is vóór windenergie, maar niet zo dicht op de kust. Samen met andere kustgemeenten en de Provincies Noord- en Zuid-Holland maakt de gemeente zich hard voor een alternatieve locatie verder uit de kust, het zogenaamde ‘IJmuiden Ver’.

Meer berichten