Beeld van Adelbertus terug in Rinnegom - Ook Wilhelmus komt terug naar Egmond

  Nieuws

EGMOND-BINNEN - Het beeld van Adelbert staat weer in Rinnegom bij de begraafplaats waar het verdween met de sloop van de Rinnegommer kerk in de jaren zestig. Egmonder Fred Houtenbos, geboren in Heiloo, heeft het zwaar gehavende beeld ontdekt in de tuin van de Willibrordus kerk. Het miste twee armen, kruis, boek en hoofd.


Fred ondernam, samen met Jos Apeldoorn, actie om het beeld te laten restaureren door sponsors te werven bij bedrijven en stichtingen. Ook acties zoals het verkopen van deuren van de Abdij, lege flessen actie door de jeugd in samenwerking met de EO, een grote collecte tijdens de mis op de Adelbertusakker en vele gulle giften van betrokken dorpsbewoners brachten veel geld binnen.

Feestelijke onthulling


Zaterdag 13 december werd het beeld op feestelijke wijze onthuld. De onthulling werd verricht door de onderhoudsgroep van de begraafplaats. Deze vrijwilligers zorgen dat de begraafplaats er altijd keurig bij ligt en zij krijgen vanaf heden ook het beeld in hun beheer. Fred Houtenbos verrichte samen met Fia Drost, die al jaren de administratie van de begraafplaats doet, de handeling.

Nog een beeld


Jos Apeldoorn heeft in 2013 bij toeval Marcel Tielemans uit Texel ontmoet die vertelde dat hij een beeld uit Egmond van zijn vader had geërfd. Tot Jos zijn grote verrassing was dit ook een het beeld dat voor de Rinnegommerkerk heeft gestaan voorstellende de monnik Wilhelmus. Marcel wilde deze niet verkopen wegens de emotionele binding die hij heeft met het beeld. Nadat Jos hem duidelijk had gemaakt met foto’s van de huidige situatie dat het beeld hier meer tot zijn recht zou komen heeft hij een kleine veertig uur voor de onthulling gebeld met de mededeling het beeld niet te verkopen, maar dat hij hem wilde schenken. Fa. Jan Hes, die het Adelbertusbeeld ook kosteloos vanuit Heiloo transporteerde heeft inmiddels al aangeboden het beeld van Texel te halen. De film van de acties en restauratie van het Adelbertus beeld is te zien op http://youtu.be/fErhcv3OU0Y

Jubileum Adelbertuskerk


Na de onthulling toog het gezelschap naar de 50-jarige Adelbertuskerk waar de festiviteiten begonnen met de onthulling van een prachtig glas-in-loodraam wat Gerard Levering heeft gemaakt voor het jubileum. Gedurende het weekend bezochten ruim 800 bezoekers de expo, film, markt en de sfeervolle muziek van New Voice en Eensgezindheid. Zondag begon met een feestelijke drukbezochte mis die werd afgesloten met een verrassing voor Riet Apeldoorn en Fia Drost. Zij kregen een pauselijke onderscheiding wegens hun vrijwillige jarenlange inzet voor de kerk. Een prachtig slot van een sfeervol en zeer geslaagd jubileumfeest. De organisatie bedankt een ieder ontzettend voor deelname en of bezoek!
Dorpsbewoners die Marcel Tielemans willen bedanken voor zijn geste kunnen hem natuurlijk een (kerst) kaartje of een mailtje sturen naar Boodtlaan 82, 1796 BG De Koog (Texel) of tielemans@texel.com Het zou een mooi gebaar zijn voor zijn gulle gift.

Meer berichten