(Foto: )

Leningen

Op de derde dinsdag van september rijdt de Koning in de Glazen Koets naar het Binnenhof en leest in de Ridderzaal de troonrede voor. Dat gebeurt in een Verenigde Vergadering van Eerste en Tweede Kamer.

In de troonrede staan de plannen van de regering voor het komende jaar. Daarna overhandigt de minister van Financiën aan de voorzitter van de Tweede Kamer de Miljoenennota en de Rijksbegroting voor het volgend jaar aan. Daarin staat hoe de regering aan het geld denkt te komen om de voorgenomen plannen uit te voeren en hoeveel geld er voor elk plan beschikbaar is.

De Tweede Kamer bespreekt in de algemene politieke beschouwingen deze plannen. Er is nu al belangrijk nieuws uitgelekt. Het kabinet broedt op een plan om met geleend geld de Nederlandse economie toekomstbestendig te maken. Door de historisch lage rente is geld bijna gratis. Vele miljarden lenen om extra te kunnen uitgeven is iets waar politici al jarenlang van dromen. Maar al te enthousiast geld lenen om te investeren wordt niet door mij gedeeld.

Geld lenen om te investeren wordt niet door mij gedeeld

Ik vrees dat het kabinet vooral 'symboolpolitiek' bedrijft door een fonds op te tuigen dat vooral zal investeren in projecten die toch al in de pijplijn zaten. Zo kan er op de reguliere begroting geld vrij worden gemaakt voor een andere wens: lastenverlichting. Gevolg daarvan is dat de ruimte voor volgende kabinetten beperkt wordt. Ook is het gevaar aanwezig dat deze lening niet zonder risico is als de rente weer gaat stijgen. En daar zit nu het hiaat.

Dit doet mij direct denken aan 2009 toen het College van burgemeester en wethouders van Beverwijk een lening aanging van vele miljoenen en daardoor voor een ware financiële ramp zorgde die de gehele looptijd van vijftig jaar nog te voelen is. Met het afsluiten van deze lening waren de leden van het college van B&W zich van geen kwaad bewust. Het was zelfs een hamerstuk.

Doordat de rente daarna instortte en er allerlei projecten niet doorgingen, zit de gemeente voor vijftig jaar vast aan die overtollige lening. Laten wij hopen dat de Nederlandse regering niet opportunistisch deze miljarden gaat verbrassen.

Co Backer,

jalbacker741@telfort.nl.

Meer berichten