Er is een bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis voor de taalbegeleiders.
Er is een bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis voor de taalbegeleiders. ((Foto: Aangeleverd))

SPA zoekt taalbegeleiders in Heemskerk en Beverwijk

HEEMSKERK/BEVERWIJK - De week van de alfabetisering is dit jaar van 9 tot en met 15 september. Stichting Participatie Anderstaligen (SPA) is een vrijwilligersorganisatie in Heemskerk en Beverwijk en helpt anderstaligen die analfabeet zijn, of die tijdelijk laaggeletterd zijn omdat zij de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen.

Op maandagmiddag 9 september is er een bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis in Heemskerk voor alle taalbegeleiders die zich als vrijwilliger inspannen om anderstaligen te helpen. Door wethouder Aad Schoorl wordt daar het startschot gegeven voor een nieuw (school)jaar vol met activiteiten. Zoals bijvoorbeeld:taal op school voor anderstalige ouders van kinderen op de basisschool; individuele taalhulp bij anderstaligen thuis of in de bibliotheek; de taalcarroussel waar Nederlandse en anderstalige buurtbewoners op een vijftal locaties in de regio samenkomen om met elkaar Nederlands te spreken; leesgroepen met anderstaligen in de bibliotheek. Door groei en uitbreiding van activiteiten is SPA op zoek naar een aantal nieuwe vrijwilligers. Lijkt het je leuk om als vrijwillige taalbegeleider anderstaligen een paar uur per week te helpen? Neem dan contact op met de coördinator van SPA, Esther Tromp 06-4430225 of stuur haar een e-mail: info@spa-ijmond.nl voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Nieuw is bijvoorbeeld de 'Taaldag' in buurthuis Wijk en Duin in Beverwijk in samenwerking met Stichting Welzijn. Van 9.30 tot 15.00 uur vinden er op vrijdag taalactiviteiten plaats met een lunch tussen de middag. Op vrijdag 13 september luncht wethouder Brigitte van den Berg mee. Zij doet mee aan de taalcarrousel, aanvang 13.30 uur.

Meer berichten