Serge Ferraro, wethouder Economische Zaken (rechts voor) en Haydar Erol, wethouder Openbare Ruimte, doen gezamenlijk de officiële starthandeling.
Serge Ferraro, wethouder Economische Zaken (rechts voor) en Haydar Erol, wethouder Openbare Ruimte, doen gezamenlijk de officiële starthandeling. ((Foto: Leo Tillmans))

Start aanleg Ziggokabels en voetpaden Wijkermeer

BEVERWIJK – De officiële start van de aanleg van de Ziggokabels en voetpaden in de Wijkermeer is op op woensdagmiddag 23 oktober gegeven door Serge Ferraro, wethouder Economische Zaken (rechts voor) en Haydar Erol, wethouder Openbare Ruimte. Zij verrichten gezamenlijk de officiële starthandeling. De start vond plaats nabij Van Dooren Infra Consult, Waterland nr. 19 op het bedrijventerrein Wijkermeer. Na het verrichten van de officiële handeling wordt een korte bijeenkomst gehouden in het kantoor van Van Dooren Infra Consult.

Eerste actie Uitvoeringsprogramma

In maart 2019 heeft het college de Visie Bedrijventerrein Beverwijk en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma vastgesteld. De eerste actie uit het Uitvoeringsprogramma is de aanleg van een nieuw kabelnetwerk in de Wijkermeer. Dat is hard nodig want het huidige netwerk is veel te traag voor een moderne bedrijfsuitvoering. De gemeente combineert dit werk met de langer bestaande wens om voetpaden aan te leggen in de Wijkermeer. Zo kunnen werknemers veilig van de bushalte naar de bedrijven lopen of tussen de middag een ommetje maken in de buurt.

Samen met de ondernemers, eigenaar Delta Onroerend Goed en Ziggo heeft de gemeente een plan voor de aanleg van de kabels en voetpaden opgesteld, dat inmiddels wordt uitgevoerd. Aannemingsbedrijf BAM legt het kabelnetwerk aan en aannemingsbedrijf Van Dooren Infra Consult is verantwoordelijk voor het voetpad. De aanleg is half december 2019 klaar.Langs de wegen blijven stroken groen van tenminste 3 meter breed. Tussen de groenstrook en de erfgrens komt een voetpad van 1.40 m breed met tegels van 40 x 60 cm. Bij inritten worden de aansluitingen zo gemaakt dat het voetpad ook gemakkelijk te gebruiken is voor mindervaliden. Als het klaar is, hebben voetgangers een eigen veilige plek in de openbare ruimte. Er wordt niet gewerkt aan de openbare weg.

Meer berichten