Tijdens de Allerzielenvieringen wordt er veel gezongen.
Tijdens de Allerzielenvieringen wordt er veel gezongen. ((Foto: Aangeleverd))

Allerzielenvieringen bij St. Eloy

BEVERWIJK - In de parochie St. Eloy worden tijdens Allerzielen alle overleden, en in het bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar, herdacht. In de St. Odulphuskerk in Wijk aan Zee verzorgt het Themakoor op 2 november om 19.00 uur, samen met pastor Nico Smit en dhr. Jan de Wildt de sfeervolle Allerzielenviering.

Gezongen wordt o.a. 'Lament' (uit: 'Stabat Mater' van Karl Jenkins), de negro-spiritual 'Steal away', het 'Pie Jesu' ( muziek van J. Krom) en een mooie bewerking van 'Blijf mij nabij' (van Pater C. van der Peet, scj). De liederen worden deels op orgel, deels op piano begeleid, en enkele liederen zullen acapella worden gezongen. Tijdens de tocht naar het kerkhof wordt het Taizé-lied 'Als alles duister is' gezongen.

In Beverwijk is gekozen om Allerzielen gezamenlijk in de Agathakerk te vieren op zondag 3 november om 11.00 uur. Het Russisch kamerkoor Soglasije zal deze viering muzikaal ondersteunen, pastoor Kaleab gaat voor. Het kamerkoor Soglasije, onder leiding van de uit Rusland afkomstige dirigent Serge Latychev zal de viering muzikaal begeleiden. Het koor treedt vaak in het buitenland op. In april 2018 heeft het koor o.a. in Moskou samen met drie gerenommeerde koren en orkest o.l.v. Valerij Poljanskij de Matheus Passion van metropoliet Hilarion (Alfeyev), met medewerking van de componist het majestueuze werk uitgevoerd in de Crocus City Hall. Ieder is van harte uitgenodigd de vieringen bij te wonen.

Meer berichten