(Foto: website Oranjevereniging Beverwijk

Gezelligheid troef op kindervrijmarkt Beverwijk

BEVERWIJK - De kindervrijmarkt in Beverwijk wordt gehouden op de parkeervakken van het parkeerterrein Halve Maan met activiteiten op het Stationsplein. Het fietspad en naastliggende trottoir van het Stationsplein mogen niet gebruikt worden. Op last van de gemeente zal dat ook gecontroleerd worden. Zoals de naam aangeeft, is de kindervrijmarkt op Koningsdag uitsluitend bedoeld voor kinderen, die één dag per jaar voor echt geld spulletjes mogen verkopen op straat. Uiteraard mogen kinderen begeleid worden door hun ouders. Volwassen handelaren zijn daarom niet welkom op de kindervrijmarkt. Hierop zal door de organisatie op worden gecontroleerd en handelaren worden verwijderd.

Op Koningsdag mag je vanaf 6.00 uur 's morgens tot uiterlijk 15.00 uur 's middags bijna alles verkopen, behalve bederfelijke etenswaren en alcoholische drank. Bederfelijke etenswaren verkopen is alleen toegestaan als je daarvoor een vergunning hebt. Je mag dus bijvoorbeeld wel verpakte zakjes chips en blikjes frisdrank verkopen. Het verstrekken en/of drinken van meegebrachte alcoholische dranken is ook niet toegestaan. Glazen mogen niet, plastic bekertjes wel. Je mag geen dieren verkopen of andere zaken die verboden zijn door de wet op Koningsdag. Ook mogen er geen balletjes pistolen, echt lijkende pistolen, steekmessen en/of lijkende voorwerpen worden getoond of verkocht.

Als je besluit om een gebied af te zetten om te reserveren voor de vrijmarkt, zorg dan dat je op tijd zelf aanwezig bent. Gebruik voor het afzetten krijt en/of plakband wat geen lijmresten achterlaat. Verf mag ook niet. Een plek kunnen afzetten met linten of krijt en, vervolgens lekker uitslapen op Koningsdag, werkt niet op deze feestdag. Je zal vroeg je bed uit moeten als je een goede plek wilt bemachtigen. Verkoopplekken mogen alleen op de parkeervakken worden ingericht. Maak je plek niet groter dan nodig zodat iedereen een plekje kan krijgen. Het rijdeel van het parkeerterrein moet vrijgehouden worden i.v.m. benaderbaarheid van de hulpverleningsdiensten zoals ambulance en brandweer. Dus deze rijbaan moet zonder meer vrij blijven van alle obstakels. Ook de beide in/uitritten van het parkeerterrein moeten vrij blijven voor de hulpverleningsdiensten. Spijkers/pennen in de grond slaan is verboden.

Niet overal is het trouwens toegestaan om een verkoopplek te reserveren. Op diverse plekken worden afvalbakken geplaatst, Verplaats de bakken niet. Zorg ervoor dat je een karretje of iets dergelijks hebt. Gedurende de kindervrijmarkt is het parkeerterrein Halve Maan voetgangersgebied en is het dus verboden om met auto's en (brom)fietsen erin te rijden, ook voor te laden en lossen voor de kindervrijmarkt. Dat is wel zo veilig en daar zal strikt op toegezien worden. Parkeren langs de weg of op het trottoir van de Halve Maan is verboden. Parkeren voor auto's kan op het Meerplein, Beverhof en Wijckerpoort (achter Cineworld), De kindervrijmarkt sluit om 15.00 uur. Vanaf 15.00 uur zal het terrein worden opgeruimd en schoongemaakt

Meer berichten