Dansen op het Julianaplein in 1945.
Dansen op het Julianaplein in 1945. ((Foto: Aangeleverd))

Wijk aan Zee koestert 'Vrijheid'

WIJK AAN ZEE - Wijk aan Zee heeft een heel eigen verhaal over de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaat over de bouw van de Atlantikwall en de evacuatie van de (meeste) bewoners van het dorp. Over de deportatie van de Joodse dorpsgenoten, over de aanleg van de tankval en de sloop van o.a. de dependance van het badhotel. Over het strand als 'Sperrgebiet', verboden terrein voor gewone burgers en de vele wederwaardigheden van de dorpsbewoners.

Veel van wat er gebeurd is, is overgeleverd via de verhalen van dorpsgenoten die ons al ontvallen zijn. Toch gebeurt het nog regelmatig dat er 'nieuwe feiten', foto's, dagboeken, herinneringen of tekeningen toegevoegd kunnen worden. Rondje Wijk aan Zee koestert deze herinneringen en verzamelt ze om door te geven aan nieuwe generaties.

Op zaterdag 4 mei organiseert Rondje Wijk aan Zee verschillende wandelingen langs de plekken in het dorp waarover bijzonderheden te vertellen zijn. Dit bericht heeft deels de functie van een vooraankondiging, maar wil tegelijkertijd een oproep zijn voor het doorgeven van eventuele nieuwe informatie, foto's e.d. Dit kan via de mail info@rondjewijkaanzee of in de bus bij Relweg 20. Het is ook mogelijk om verhalen e.d. mondeling door te geven. Dit kan via een telefoontje naar 0251373201.

5 mei

Op Bevrijdingsdag zondag 5 mei wil men de Vrijheid vieren. Tenslotte moet men steeds realiseren dat Vrijheid niet vanzelfsprekend is. Men moet opkomen voor de waarden van de democratie en beseffen dat men hier in een land leeft waar vrijheid gegarandeerd is. Daartoe organiseert men in de Dorpskerk een Open Podium voor iedereen die op welke wijze dan ook de Vrijheid wil vieren.

Wil je deelnemen met een gedicht, een lied of gewoon iets vertellen? Geef je dan op via info@rondjewijkaanzee.nl. De bijeenkomst is van 12.30 tot 14.00 uur. Daarna is er een wandeling naar de tentoonstelling over Vrijheid in de Woonbunker M151 voor 28 Manschappen van de Duitse marine op het duin aan de Zwaanstraat. Deze bunker is onlangs opgeknapt en ingericht met een heuse slaapzaal. Tevens is er in de officierskamer een tentoonstelling over Vrede en Vrijheid ingericht.

Meer berichten