Locoburgemeester Errol  van Beverwijk (links) samen met De Kennemers-voorzitter  Balder.
Locoburgemeester Errol van Beverwijk (links) samen met De Kennemers-voorzitter Balder. ((Foto: Leo Tillmans))

Erepenning voor De Kennemers

BEVERWIJK – Locoburgemeester Haydar Erol heeft een Koninklijke Erepenning uitgereikt aan de heer Jaap Balder, voorzitter van de Beverwijkse Voetbalvereniging De Kennemers. B.V.V. De Kennemers vierde in december 2018 haar 100-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan heeft de club de Koninklijke Erepenning aangevraagd. De Commissaris van de Koning van Noord-Holland heeft onlangs medegedeeld dat Zijne Majesteit de Koning positief heeft besloten over het toekennen van de Koninklijke onderscheiding. De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Alleen de Koning kan de erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is. De begiftigde vereniging heeft het recht op briefpapier of gedrukte stukken van de onderscheiding in woord en/of beeld melding te maken. Eén van de voorwaarden voor toekenning van de Erepenning is: de vereniging moet wat betreft aard, omvang en soliditeit in aanzien staan en dient een algemeen erkende plaats in te nemen. De vereniging moet zich op haar terrein hebben onderscheiden.

Meer berichten