Een boze bewoonster loopt weg zodra Tata-directeur Van den Berg het woord neemt.
Een boze bewoonster loopt weg zodra Tata-directeur Van den Berg het woord neemt. ((Foto: Leo Tillmans))

'Masterplan Tata Steel PR-stunt'

WIJK AAN ZEE - Tijdens de bewonersbijeenkomst van Tata Steel in Wijk aan Zee werden pittige vragen gesteld aan directeur Hans van den Berg en burgemeester Martijn Smit van Beverwijk. Tata Steel maakte bekend een masterplan te hebben tegen de overlast die wordt veroorzaakt door de staalfabriek. Met een pakket aan maatregelen wil Tata de situatie verbeteren. Bewoners van Wijk aan Zee en omstreken zien het plan eerder als een pr-stunt. Ze voelen zich bedonderd door het bedrijf nu uit een rapport van de RIVM is gebleken dat de grafietregens slecht zijn voor kinderen. Vanuit de zaal was er volop kritiek en verontwaardiging over het feit dat zowel het RIVM als de provincie niet bij de bijeenkomst aanwezig waren.

Tata Steel beseft niet voldoende hoe groot de zorgen zijn die omwonenden hebben over de overlast van de staalfabriek. Dat zegt voorzitter Vera van Waardenburg van de dorpsraad Wijk aan Zee. "Ik heb nog niet het gevoel dat de urgentie van de zorgen van Wijk aan Zee doordrongen is", sprak Van Waardenburg na afloop van de bewonersbijeenkomst in het kustdorp. "Wel het gevoel van betrokkenheid en commitment, maar ik hoop echt dat Tata meer de dialoog opzoekt en met ons samen de urgentie bepaalt en flink actie onderneemt."

"Ik weet niet precies wat de tactiek daarachter is", reageerde Sauw Buwalda na afloop over de afwezigheid van medewerkers van het RIVM en de provincie. "Ik vind het ook wel slim Tata z'n verhaal te laten doen."

Van Waardenburg is niet verbaasd dat er veel onvrede en boosheid heerst. "Het vermoeden van mensen is bevestigd. Dan heb je ook iets in handen om het gesprek mee in te gaan. Het is voor velen ongrijpbare materie. Sommige hebben veel specifieke kennis, maar de meesten zien gewoon stof. Dat hun vermoeden is bevestigd, geeft hun een heel naar gevoel. Dat begrijp ik wel."

"We moeten het zien. We gaan het heel scherp volgen. We hebben goed contact met het RIVM en gedeputeerde Tekin", stelde Buwalda vast. "Ik hoop dat onze burgemeester de mooie verhalen waarmaakt. We blijven doorgaan."

Tata Steel neemt vanaf 2019 tot aan 2030 meer dan 25 maatregelen om de voornaamste bronnen van overlast voor de omgeving aan te pakken. Daarmee gaat het bedrijf de overlast door stof, geluid, geur en licht in de komende jaren fors verminderen. Dit doet Tata Steel aan de hand van een nieuw, allesomvattend plan dat tot stand is gekomen na overleg met interne en externe stakeholders, waaronder de omwonenden. Voor dit integrale plan is de directe omgeving als uitgangspunt genomen. Het plan bevat de oplossing voor de belangrijkste bronnen van overlast voor de omgeving. De grootste bronnen worden als eerst aangepakt. ''Dit jaar zijn al de eerste resultaten te zien. Daar waar volgens de huidige inzichten nog geen aantoonbare oplossing is, doen wij onderzoek. Ook dit is meegenomen in het plan'', aldus Tata Steel.

Onderdelen op het gebied van stofoverlast zijn onder andere de verwerking van slakken, de bouw van de nieuwe fabriekshal tegen grafietoverlast en de extra afzuigcapaciteit bij de Staalfabriek. In de aanpak tegen geluids­overlast vervangt Tata Steel de geluiddempers van de Staalfabriek, onderzoekt zij het tegengaan van piekgeluiden bij schrothan­deling en plaatst zij kunststofstootbussen op treinwagons. ''Tegen geuroverlast zijn we bezig met de revisie van de kookskamers, onder­zoekt Tata Steel andere mogelijke bronnen bij de Kooksfabrieken en breidt zij het E-neu­zennetwerk uit op het terrein. De overlast door licht vermindert zij binnen de geldende veiligheidsmarges met 100 procent.''

Meer berichten