(Foto: )

Gaan wij ten onder aan windmolens?

Windmolens die onze horizon bevuilen en continue gezoem produceren, hebben naast dit fenomeen nog een groter probleem: het schijnt dat uit de turbines uiterst schadelijke broeikasgas lekt. De paradepaardjes van onze klimaatgoeroe's blijken al jaren schadelijke stoffen de atmosfeer in te slingeren. Jaarlijks komen door lekkages alleen in ons land al honderden kilo's zwavelhexafluoride, SF6 genoemd, in de atmosfeer terecht. Ook schakelstations bevatten deze zwaar en schadelijk broeikasgas als isolatie, meldt de Telegraaf. Ik ben er even ingedoken maar sinds de jaren 60 gebruikt men dit broeikasgas om schakelstations in het elektriciteitsnetwerk te isoleren, zoals het trafohuisje om de hoek, maar vooral bij midden- en hoogspanningsstations. Dus ook het nieuwe hoogspanningsstation, dat gebouwd gaat worden voor het windmolenpark voor onze kust, bevat deze uiterst schadelijke broeikasgas. Als je dit leest dan weet je het toch niet meer. Worden wij willens en wetens door die idiote klimaatbarbaren met een "schoonkluitje" het riet ingestuurd. Leg de aanleg van windparken onmiddellijk stil. Volgens mij is deze nadelige uitstoot al langer bekend, maar wordt vervolgens doelbewust door de goed betaalde en declarerende klimaattafels van Nijpels/Samsom verzwegen om op grote schaal ten koste van alles toch windmolens te plaatsen. Dit broeikasgas staat WEL op de verboden middelen-lijst van de EU, maar is NIET in het klimaatakkoord opgenomen, terwijl het in 1992 in de Kyoto-akkoorden al benoemd werd als één van de zes te bestrijden broeikasgassen. De EU verbood ook het spul in 2014 als vulling voor tennisballen, schoenzolen en bij dubbel glas. Ik krijg hier toch wel een zeer vieze smaak van in de mond. Toch gek, dat een spulletje waar al decennia lang de gevaren van besproken worden, en waarvan het gebruik wordt teruggedrongen, verboden en zelfs beboet kan worden, niet benoemd wordt in een akkoord dat pleit voor meer windmolenparken op land en zee. Zijn wij nou gek, of worden we voor de gek gehouden? Het is ons belastinggeld wat hiervoor gebruikt wordt en het heeft tot nu toe alleen maar voor onrust en zeer veel onbeantwoorde vragen geleid.

Co Backer, jalbacker741@telfort.nl

Meer berichten